Powrót

Zasiłek chorobowy w Holandii – podstawowe informacje

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-08-22

Prawo do zasiłku chorobowego ("Ziektewet-uitkering") w Holandii ma każdy kto jest pracownikiem w rozumieniu tamtejszych przepisów. W zależności od rodzaju podpisanej umowy, chorobę zgłasza się pracodawcy, agencji pracy tymczasowej lub bezpośrednio UWV (samozatrudnieni).

 

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) to urząd zapewniający doradztwo i pomoc w znalezieniu pracy, jak również zajmujący się wypłatą ubezpieczeń pracowniczych.

Jest to więc instytucja łącząca w swojej działalności odpowiednik polskiego urzędu pracy oraz ZUS.

 

Sytuacje, w których prawo do zasiłku chorobowego może przysługiwać

 • Jesteś pracownikiem tymczasowym albo na wezwanie, a umowa o pracę wygasa automatycznie po zgłoszeniu choroby (klauzula o tymczasowym charakterze zatrudnienia).

Pracownik na tzw. „wezwanie” (zlecenie) stawia się do pracy wyłącznie na wezwanie pracodawcy. Może to być np. kilka godzin lub dni. W związku z tym nie otrzymuje stałej miesięcznej pensji. Jego prawa chronią uzgodnienia zawarte w samej umowie i CAO (układ zbiorowy pracy).

 • Jesteś samozatrudniony i dobrowolnie ubezpieczony na podstawie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym na wypadek choroby.
 • Jesteś pracownikiem zatrudnionym przez pracodawcę i zachorujesz w trakcie ciąży, porodu lub na skutek dawstwa narządów i tkanek.
 • Jesteś pracownikiem objętym polisą no-risk, na przykład z powodu niepełnosprawności lub wcześniejszej długotrwałej choroby.
 • Umowa o pracę lub zasiłek dla bezrobotnych wygasa podczas choroby.
 • Choroba zgłoszona zostaje w ciągu 4 tygodni po wygaśnięciu umowy o pracę, po ustaniu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych albo zasiłku chorobowego.
 • Pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych (“WW-uitkering”), a okres trwania choroby przekracza 13 tygodni.

Jaka jest wysokość zasiłku i kiedy należy zgłosić chorobę?

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od indywidualnej sytuacji osobistej i wysokości zarobków osiąganych przed zgłoszeniem choroby. Maksymalny okres otrzymywania tego świadczenia wynosi w Holandii 2 lata.

Co ważne, zasiłek chorobowy nie przysługuje w pierwszych dwóch dniach choroby.

Wysokość zasiłku chorobowego to zwykle 70% dziennego wynagrodzenia.

Zasiłek może przysługiwać również w kwocie 100% dziennego wynagrodzenia, w przypadku gdy choroba nastąpiła bezpośrednio przed urlopem macierzyńskim bądź po nim i jest spowodowana ciążą lub odbytym porodem lub gdy choroba spowodowana jest dawstwem narządów (obejmuje również okres badań kwalifikujących).

 

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Zasiłek jest wypacany przez pracodawcę lub UWV. W przypadku pracowników tymczasowych UWV wypłaca kwotę 70%, a agencja pracy uzupełnienie zasiłku do 90%, a w drugim roku choroby do 80%.

 

W trakcie choroby – prawa i obowiązki

W trakcie otrzymywania zasiłku konieczne jest zgłaszanie zmian mających wpływ na informacje jakie posiada o nas urząd, takich jak:
 

 • zmiana danych teleadresowych,
 • zmiana numeru konta,
 • przeprowadzka do innego kraju lub zagraniczny wyjazd,
 • uzyskanie prawa do innych świadczeń (np. emerytury),
 • poprawa stanu zdrowia.

 
W przypadku zaplanowanych zmian, takich jak zagraniczny wyjazd, urlop bądź inny powód, zmiany należy zgłaszać do UWV na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą podróży. W innych przypadkach czas powiadomienia wynosi tydzień.

Formularz dostępny pod tym linkiem: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-zw-uitkering-of-toeslag.aspx
 
Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego może skutkować zawieszeniem prawa do świadczenia, jego obniżeniem lub nałożeniem kary pieniężnej
 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)


Źródło:
 
NWV

NVW (informacje w języku polskim)