Powrót

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu Patria Nostra

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: ORPEG, „Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu Patria Nostra”, 27.01.2023