Powrót

Załóż profil zaufany

Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia twojej sprawy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: pz.gov.pl: "Załóż profil zaufany", 13.11.2023