Powrót

Utrata dokumentu tożsamości podczas pobytu za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-03-12

Jak należy postąpić w sytuacji gdy dokument tożsamości, którym posługujemy się podczas zagranicznej podróży zostanie skradziony lub zgubiony?

Paszport

Utratę paszportu należy zgłosić osobiście w organie paszportowym w miejscu aktualnego pobytu. Poza granicami Polski jest to polski konsulat. Warto zatem jeszcze przed wyjazdem dowiedzieć się, gdzie znajduje się odpowiednia placówka.

W przypadku utraty dokumentu należy wypełnić stosowny wniosek, który jest dostępny w konsulacie. Konsul, po sprawdzeniu danych utraconego dokumentu, przyjmie zgłoszenie oraz wprowadzi informację do Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych. Działanie takie spowoduje, że dokument utraci swoją ważność.

Jeżeli po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia paszportu zostanie on odnaleziony i przekazany odpowiedniemu organowi przez osobę trzecią, to pomimo odnalezienia nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. W sytuacji kiedy osoba, która zgłosiła zaginiecie paszportu, odnajdzie go - powinna również zwrócić dokument odpowiedniemu organowi.

Dowód osobisty

Podobnie jak w przypadku paszportu, utratę dowodu osobistego również należy zgłosić do polskiego konsulatu. Można to zrobić osobiście, listownie, faksem lub poprzez platformę gov.pl.

Po zgłoszeniu takiego faktu, dowód zostaje unieważniony. Osoba, która zgłasza zgubienie dowodu osobiście w konsulacie, otrzyma zaświadczenie o jego utracie lub uszkodzeniu. W przypadku zgłoszenia wysłanego listem lub faksem, można zgłosić chęć otrzymania takiego zaświadczenia, np. pocztą.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu może się również przydać po powrocie do kraju, np. w celu zgłoszenia utraty dokumentu w banku. Zaświadczenie jest ważne do momentu wydania nowego dowodu osobistego – nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

Po zgłoszeniu zagubienia dokumentu podróży (paszport lub dowód osobisty), potwierdzeniu danych i tożsamości osoby, której sprawa dotyczy i która dokonała zgłoszenia, Konsul może wydać obywatelowi Polski paszport tymczasowy, który pozwoli na powrót do miejsca stałego pobytu.

Wykaz polskich przedstawicielstw na świecie znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.