Powrót

Wypowiadanie umów najmu przez wynajmującego (właściciela nieruchomości) – Wielka Brytania

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-10

Właściciel wynajmowanego lokalu, podobnie jak lokator, ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Jest jednocześnie zobowiązany powiadomić o tym lokatora w wypowiedzeniu zawierającym dokładne wytyczne dotyczące terminów wraz z pouczeniem. Rodzaj wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy najmu i jej warunków.

Warto zaznaczyć, że niektóre zasady dotyczące długości wypowiedzenia uległy zmianie z powodu koronawirusa (COVID-19).

 

Krótkoterminowe umowy najmu - Assured shorthold tenancies (ASTs)

Właściciel wynajmowanej nieruchomości może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny jeśli:

 • zawarta umowa miała charakter najmu czasowego (kontynuowana z tygodnia na tydzień lub z miesiąca na miesiąc bez wskazania daty końcowej),
 • umowa najmu na czas określony dobiegła końca.

 
W takim przypadku muszą mieć zastosowanie oba poniższe warunki:

 • wynajmujący nieruchomość zabezpieczył depozyt w zatwierdzonym przez rząd systemie kaucji najemnych: https://www.gov.uk/tenancy-deposit-protection;
 • data opuszczenia wynajmowanego lokalu wypada w terminie co najmniej 6 miesięcy od daty wskazanej w umowie.

 

Okresy wypowiedzenia obowiązujące wynajmującego

Okresy wypowiedzenia wręczane w formie pisemnej wynoszą:

 • 2 miesiące, jeśli wypowiedzenie było przekazane przed 26 marca 2020 r.,
 • 3 miesiące dla wypowiedzeń przekazanych pomiędzy 26 marca a 28 sierpnia 2020 r.,
 • 6 miesięcy, jeśli wypowiedzenie nastąpiło pomiędzy 29 sierpnia 2020 r., a 31 maja 2021 r.,
 • 4 miesiące, jeżeli wypowiedzenie zostało przekazane pomiędzy 1 czerwca, a 30 sierpnia 2021 r.,
 • 2 miesiące dla wypowiedzeń przekazanych 1 października 2021 r. lub po tej dacie.

Wypowiedzenie musi zawierać datę opuszczenia lokalu.

 

Umowy na czas określony – Fixed-term tenancy

Właściciel nieruchomości może zerwać umowę na czas określony tylko jeśli ma ku temu mocne argumenty, np. zaległości w płatności czynszu, wykorzystywanie wynajmowanej nieruchomości do nielegalnych celów lub dewastacja wynajmowanego lokum.

Okres wypowiedzenia w takim przypadku w Anglii musi wynosić co najmniej 2 miesiące.

 

Z powodu COVID-19 właściciel miał obowiązek stosowania wydłużonego okresu wypowiedzenia dla tych umów, które skutkowały wypowiedzeniem pomiędzy 26 marca 2020 r., a 30 września 2021 r. Były to odpowiednio:

 • 3 miesiące dla wypowiedzeń przekazanych pomiędzy 26 marca, a 28 sierpnia 2020 r.,

 • 6 miesięcy w przypadku wypowiedzeń przekazanych pomiędzy 29 sierpnia 2020 r., a 31 maja 2021 r.,

 • 4 miesiące dla wypowiedzeń przekazanych pomiędzy 1 czerwca 2021 r., a 30 września 2021 r.

Data opuszczenia lokum mogła wskazywać krótszy termin jeżeli była spowodowana eksmisją (w Walii obowiązują odmienne terminy).

W przypadku zaległości w opłacie czynszu do 4 m-cy, okres wypowiedzenia powinien wynosić 2 m-ce.

 

Umowy gwarantowanego najmu - Assured tenancies

Gwarantowany najem zapewnia lokatorom znacznie większe bezpieczeństwo najmu w perspektywie długoterminowej, ponieważ mogą oni pozostać w lokalu, dopóki nie zdecydują się na jego opuszczenie lub właściciel nie podejmie decyzji o wypowiedzeniu umowy najmu na podstawie jednego z powodów wymienionych w ustawie o mieszkalnictwie z 1988 r.: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/50/contents

 

Umowy najmu wyłącznego – Excluded tenancies or licences

Umowy tego typu dotyczą sytuacji, w której lokator dzieli mieszkanie z wynajmującym, np. wynajmując jeden z pokoi w mieszkaniu.

Lokator ma wówczas wyłączność na użytkowanie powierzchni, za którą opłaca czynsz.

Chcąc dokonać wypowiedzenia tego rodzaju umowy, wynajmujący musi jedynie określić rozsądny okres wypowiedzenia. Zwykle termin ten jest równoznaczny z częstotliwością uiszczanych za wynajem opłat, np. jeżeli opłaty są przekazywane co miesiąc – lokator otrzyma miesięczny okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie w takim przypadku nie musi mieć formy pisemnej.

 

Umowy najmu niewyłącznego – Non-excluded tenancy or licence

Umowy tego typu dotyczą sytuacji, w której właściciel nieruchomości posiada dom podzielony na samodzielne mieszkania - lokator mieszka w jednym, a właściciel w drugim.

W takim przypadku wypowiedzenie może być wręczone w dowolnym momencie. Okres wypowiedzenia zależy od zapisów w umowie, ale często wynosi on co najmniej 4 tygodnie.

 

Klauzula umownego prawa odstąpienia – Break Clause

Klauzula umownego prawa odstąpienia to klauzula w umowie najmu, która zapewnia zarówno najemcy, jak i wynajmującemu możliwość wypowiedzenia umowy najmu przed terminem (np. najemca może wypowiedzieć 12-miesięczną umowę najmu po 6 miesiącach).

 

Co jeśli nie opuścisz lokalu?

Właściciel wynajmowanego lokalu nie może usunąć lokatora siłą. Jeśli okres wypowiedzenia wygaśnie i lokator nie opuści lokalu, właściciel może rozpocząć proces eksmisji na drodze sądowej.

 

Źródło: gov.uk: https://www.gov.uk/private-renting-tenancy-agreements/your-landlord-wants-to-end-your-tenancy

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.