Powrót

Wyjazd z Wielkiej Brytanii a przyznane zasiłki i świadczenia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-08-01

Każdy kraj samodzielnie ustala prawo do poszczególnych świadczeń i zasiłków. Zdarza się, że w przypadku wyjazdu na stałe z kraju, który świadczenia przyznał, części z nich możemy zostać pozbawieni lub prawo do nich będzie ograniczone czasowo. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat kontynuacji świadczeń w Polsce po wyjeździe z Wielkiej Brytanii.

Na jakie świadczenia możemy liczyć, jakich zostaniemy pozbawieni, a na jakie wyjazd nie będzie miał wpływu?

 

Jakie instytucje poinformować o wyjeździe?

Możliwość kontynuacji prawa do świadczeń w dużej mierze zależy od charakteru wyjazdu i długości pobytu poza UK.

O wyjeździe zawsze należy informować lokalne biuro Jobcentre Plus lub instytucję wypłacającą dany zasiłek czy świadczenie. Jeśli wyjazd ma charakter tymczasowy, zawsze warto poinformować wymienione powyżej podmioty o planowanej dacie powrotu.

Wyjazd na stałe musi być bezwzględnie zgłoszony do HMRC.

 

Ubieganie się o świadczenia

Jeżeli decyzja o planowanym wyjeździe została podjęta bądź już doszło do wyjazdu do kraju obszaru EOG lub kraju ze specjalną umową z Wielką Brytanią, można ubiegać się o:

  • świadczenia z Wielkiej Brytanii,
  • świadczenia zapewniane przez kraj, do którego nastąpił wyjazd.

Istnieje również możliwość ubiegania się o brytyjskie świadczenie emerytalne (State Pension), po spełnieniu warunków jego uzyskania.

 

Na jakie świadczenia wyjazd na stałe nie wpływa?

Wyjazd z Wielkiej Brytanii nie będzie miał wpływu na prawo do:

  • Bereavement Support Payment and other bereavement benefits (zasiłek pogrzebowy oraz inne świadczenia, takie jak renty wdowie/sieroce);
  • Industrial injuries benefits (świadczenia związane z wypadkami przemysłowymi/chorobami zawodowymi);
  • Maternity Allowance (zasiłek o charakterze macierzyńskiego dla osób, które nie są uprawnione do otrzymywania ustawowego zasiłku macierzyńskiego Statutory Maternity Pay z uwagi na zbyt krótki okres pracy albo zbyt niskie zarobki, jak również osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia);
  • Statutory Maternity Pay (ustawowy zasiłek macierzyński);
  • Statutory Paternity Pay (ustawowy zasiłek ojcowski);
  • Statutory Sick Pay (ustawowy zasiłek chorobowy);
  • Industrial Injuries Disablement Benefit (zasiłek z tytułu inwalidztwa w wyniku wypadku, choroby lub zdarzenia, które miały miejsce w pracy, w związku z pracą lub podczas udziału w szkoleniu zawodowym).

 

Zasiłki związane z bezrobociem

W Wielkiej Brytanii funkcjonują trzy rodzaje zasiłków dla bezrobotnych: ‘new style’ JSA, contribution-based JSA, income-based JSA. Na zasadzie transferu do innego kraju mogą być przeniesione pierwsze dwa. Income-based JSA nie podlega przeniesieniu.

 

Przeczytaj również: https://powroty.gov.pl/zasilek-dla-bezrobotnych-8511

 

Wsparcie i doradztwo w temacie tego świadczenia można uzyskać w International Pension Centre.

 

Świadczenia wychowawcze

Osoby uprawnione, które zdecydowały się na opuszczenie Wielkiej Brytanii, posiadające prawo do świadczeń, takich jak: Child Benefit, Child Tax Credit/Universal Credit muszą pamiętać o tym, że opuszczenie na stałe Wielkiej Brytanii w zasadzie uniemożliwia ich dalsze pobieranie. O tej okoliczności należy poinformować instytucje wypłacające te świadczenia, tj. Child Benefit Office lub Child Tax Credit Office.

Dodatkowe informacje związane z Child Benefit znajdują się na stronie gov.uk.

Guardian’s Allowance, tj. świadczenie dla osób wychowujących dziecko, którego oboje rodzice nie żyją – w tym przypadku również konieczne jest poinformowanie o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do kontynuacji jego wypłaty.

 

Świadczenia związane z chorobą lub niepełnosprawnością

Poza wspomnianym wyżej SSP (Statutory Sick Pay), innym świadczeniem związanym z chorobą jest ESA (Employment and Support Allowance).

Może on przysługiwać osobom, których choroba lub niepełnosprawność wpływają na możliwość wykonywania pracy bądź jej wymiar. Ten rodzaj świadczenia zapewnia wsparcie w kosztach utrzymania oraz powrocie do pracy w przypadku poprawy stanu zdrowia.

Wyjazd z UK umożliwia otrzymywanie tego zasiłku przez 26 tygodni, pod warunkiem wyjazdu w celach leczniczych (dla siebie lub dziecka). Każdą taką okoliczność należy zgłosić w Jobcentre Plus. O wyjątki w sytuacjach poszczególnych świadczeniobiorców należy pytać w Jobcentre Plus bądź International Pension Centre.

Kolejne trzy świadczenia, tj.: 

- Attendance Allowance,

- Disability Living Allowance,

- Personal Independence Payment

mogą być wypłacane przez 13 tygodni lub 26 tygodni, w przypadku wyjazdu w celach leczniczych.

Powyższe wyjaśnienia nie wyczerpują tematu eksportowania świadczeń z Wielkiej Brytanii. Wątpliwości zawsze warto konsultować z powołanymi do tego instytucjami zagranicznymi, tak aby uniknąć nieporozumień bądź zostać posądzonym o nienależnie pobrane środki.

 

Źródło:

https://www.gov.uk/claim-benefits-abroad

https://www.gov.uk/uk-benefits-abroad

https://www.nidirect.gov.uk/articles/going-abroad

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)