Powrót

Wydobycie aktu zgonu za granicą za pośrednictwem konsulatu RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-07

Są sytuację, w których akt zgonu lub inny akt stanu cywilnego musimy uzyskać za granicą. Jak to zrobić? I co w sytuacji, gdy nie mieliśmy od dawna kontaktu z osobą zmarłą i nie znamy nikogo z jej środowiska za granicą?

 

O wydobycie aktu zgonu (czyli aktu stanu cywilnego) za pośrednictwem placówki konsularnej mogą wnioskować małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciele ustawowi osoby zmarłej. Inne osoby wnioskujące o akt stanu cywilnego muszą przedłożyć dokumenty, z których wynika interes prawny (zgodnie z art. 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dn. 28.11.2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1741).

Można też zwrócić się indywidualnie do urzędu stanu cywilnego za granicą z prośbą o przesłanie dokumentu. W niektórych urzędach o dokumenty można zawnioskować drogą elektroniczną.

 

Co zrobić w sytuacji, w której nie mieliśmy od dawna kontaktu z osobą zmarłą i nie znamy nikogo z jej środowiska za granicą?

 

W takim przypadku należy przedstawić stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą, której dotyczy akt stanu cywilnego, bądź wykazać interes prawny. Ponadto należy przesłać wszystkie znane dane tej osoby, a przede wszystkim: imię, nazwisko, datę i miejsce zgonu.

W przypadku gdy w danym kraju nie ma centralnego rejestru urodzeń, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego, w celu wydobycia odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu należy koniecznie podać dokładne miejsce zdarzenia, gdyż brak takiej informacji uniemożliwia wydobycie odpisu aktu.

 

Opłaty za wniosek

 

Za czynność wydobycia dokumentu pobierana jest opłata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.), nawet w przypadku uzyskania negatywnej decyzji.

Ponadto odrębnie wnioskodawca powinien uregulować opłatę skarbową, którą pobiera urząd stanu cywilnego w związku z wystawieniem dokumentu.

Wysokość tej opłaty oraz sposób jej uregulowania określa urząd stanu cywilnego (np. we Francji – Merostwo).  Procedura uzyskania wnioskowanego dokumentu uwarunkowana jest wcześniejszym wniesieniem opłaty na konto urzędu.

 

Jak długo trwa procedura?

 

Konsul załatwia sprawę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli sprawa wymaga ustalenia dodatkowych szczegółów w danej sprawie, termin może ulec wydłużeniu do trzech miesięcy.

 

Dodatkowe informacje

 

Opłata konsularna nie zawiera opłaty bankowej za dokonanie przelewu międzynarodowego. Koszty operacyjne ponosi wnioskodawca.    

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.