Powrót

Wracamy do polskiej szkoły

Zdecydowaliście się na powrót? Chcecie wiedzieć, kiedy najlepiej zapisać dziecko do szkoły, na co zwrócić uwagę, jakich formalności dopilnować? Sprawdźcie, co mówią przepisy, a co radzą inni rodzice.

Świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, czyli jakie dokumenty będą potrzebne

Powrót z emigracji jest na pewno wyzwaniem logistycznym. Formalności, dokumenty, pakowanie zgromadzonego dobytku, a jeszcze świadomość wszystkich formalności czekających na was po powrocie. Pośród wszystkich tych kwestii są jeszcze dzieci – ich przygotowanie: mentalne, ale też sprawy praktyczne, takie jak edukacja. Pojawia się też pytanie: jakie dokumenty dziecka będą wymagane w polskiej szkole?

Dokumenty standardowo wymagane  ze szkoły lokalnej to świadectwa, jeśli w systemie szkolnym danego państwa są one wydawane albo zaświadczenie wystawione przez dyrekcję szkoły, w której dziecko uczyło się. Dodatkowo, jeśli dziecko uczęszczało również do szkoły polskiej, tzw. sobotniej – potrzebne będą świadectwa z kolejno ukończonych klas. Wszystkie te dokumenty, dotyczące edukacji dziecka za granicą, pozwolą potwierdzić spełnienie obowiązku szkolnego oraz będą informacją na temat uzyskanych przez dziecko ocen. Na podstawie wspomnianych dokumentów dyrektor szkoły będzie mógł zadecydować, do której klasy dziecko powinno zostać przyjęte.

Kiedy zapisać dziecko do szkoły?

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od rejonu, a nawet samej szkoły. Dlatego w pierwszej kolejności i w miarę możliwości z dużym wyprzedzeniem warto skontaktować się z wybraną szkołą – sprawdzić informacje udostępniane na stronie internetowej lub zadzwonić do sekretariatu szkoły.

Dodatkowo bezpośredni kontakt ze szkołą pozwoli ustalić ewentualne dodatkowe dokumenty lub procedury, które mogą być wymagane, na przykład w przypadku, gdy zapisujemy dziecko do szkoły, która znajduje się  „poza rejonem”.

Garść praktycznych porad

Autorki publikacji „(Nie)łatwe powroty do domu?”, która była podsumowaniem badań na temat funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji, zwracają również uwagę na fakt, że bardzo często wychowawcy klasy, do której ma dołączyć dziecko, nie są o tym informowani z wyprzedzeniem. W konsekwencji nie mają możliwości wcześniejszego przygotowania pozostałych uczniów – wzbudzenia ich zainteresowania, ale też zaplanowania zajęć integracyjnych.

Dlatego też warto dopilnować, żeby szkoła wiedziała jak najwięcej na temat nowego ucznia. Poza tym, gdy już zostanie wybrana konkretna klasa, do której dziecko zostanie przyjęte – postarajcie się o bezpośredni kontakt z wychowawcą. Jeśli nie ma możliwości zorganizowania bezpośredniego spotkania, pozostaje rozmowa poprzez Skype’a. To umożliwi przedstawienie nauczycielowi dziecka jego umiejętności, historii emigracyjnej.

Inną wskazówką, pojawiającą się w książce przygotowanej na podstawie rozmów z dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami, jest nawiązanie kontaktu z wybranym uczniem z przyszłej klasy waszego dziecka. Oczywiście nawiązanie kontaktu musiałoby się odbyć z pomocą i za pośrednictwem wychowawcy. To również ma na celu jak najłagodniejsze wejście w nowe środowisko. Wybrany uczeń może przed przyjazdem opowiedzieć o szkole i nauce przez Skype’a, a następnie, już po przyjeździe, być dla powracającego dziecka swego rodzaju przewodnikiem.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 

Źródło:

„(Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Joanna Durlik, Paulina Szydłowska, Warszawa 2015