Powrót

Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Portal gov.pl, „Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)”, 28.07.2022