Powrót

Utracone P45 i P60 – co można zrobić?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-12-23

Jeżeli osoba, która opuściła Wielką Brytanię nie dysponuje żadnymi dokumentami potwierdzającymi jej zatrudnienie, czy też wysokość osiąganych w tym czasie dochodów, to zakładając, że posiadała numer ubezpieczenia społecznego (NIN), brytyjski HMRC jest w stanie prześledzić historię zatrudnienia i ubezpieczenia takiego pracownika.

 

Na prośbę takiej osoby urząd może określić wynagrodzenie jakie dana osoba otrzymywała, kwoty odprowadzonego podatku, składki na ubezpieczenie społeczne, a w większości przypadków również nazwę pracodawcy/firmy, daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia jeżeli widnieją one w dokumentacji urzędu.

Zainteresowani mogą prześledzić swoją historię rejestrując się na osobiste konto podatkowe lub kontaktując się z urzędem w jeden ze wskazanych sposobów.

Czy istnieje jakiś alternatywny sposób otrzymania dokumentów P45 i P60 w przypadku, gdy pracownik nie ma kontaktu z byłym pracodawcą w Wielkiej Brytanii lub kontakt ten jest znacząco utrudniony?

Należy pamiętać o tym, że brytyjski HMRC nie wydaje dokumentów P45 ani P60. Dokumenty te są wydawane przez pracodawcę. P45 wydawane jest za każdym razem, gdy pracownik odchodzi z pracy, a dokument P60 wydawany jest przez pracodawców osobom zatrudnionym na koniec roku podatkowego (5 kwietnia).

Pracodawca nie może wydać duplikatu P45, nawet jeśli oryginał został zagubiony, ale może to zrobić w przypadku P60, jeśli zostanie o to poproszony.

Pracodawcy mają obowiązek przesyłania HMRC potwierdzenia dotyczącego zarobków swoich pracowników wraz z odpowiednimi potrąceniami każdorazowo w momencie wypłaty wynagrodzenia.

Brytyjski HMRC na prośbę klienta może dostarczyć informacje, które przechowuje w piśmie, które powinno być zgodne z informacjami zgłoszonymi wcześniej przez pracodawcę w dokumentach P45 lub P60.

Takie pismo powinno zostać zaakceptowane jako dowód dotyczący osiąganego dochodu przez większość zagranicznych organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzję zawsze podejmuje instytucja, która wymaga dokumentów.

Kontakt do HMRC: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/national-insurance-enquiries-for-employees-and-individuals


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło: HM Revenue&Customs

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.