Powrót

Usługa „live chat” w sprawach konsularnych w Zjednoczonym Królestwie

W celu ułatwienia dostępu do informacji konsularnych polskim obywatelom mieszkającym w Zjednoczonym Królestwie, uruchomiliśmy usługę "live chat" 💬 umożliwiającą użytkownikom zadawanie pytań za pomocą strony internetowej Polska w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Polska w Wielkiej Brytanii, „Usługa „live chat” w sprawach konsularnych”, 14.09.2022