Powrót

Urlop pracownika tymczasowego - Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych w Holandii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-26

Układ zbiorowy pracy jest zbiorem umów pomiędzy pracodawcą/pracodawcami a związkami zawodowymi (przedstawicielami pracowników). CAO jest uzupełnieniem do indywidualnych umów o pracę, które pracodawca i pracownik zawierają pomiędzy sobą. W CAO są zawarte ustalenia dotyczące wypłat oraz innych warunków zatrudnienia dla jednego przedsiębiorstwa bądź całej branży przedsiębiorstw (np. branża pracy tymczasowej, branża szklarniowa, logistyczna).

Jeżeli agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji pracodawców ABU lub NBBU, to jej członkostwo określa, który układ zbiorowy pracy ma zastosowanie do jej pracowników. Teksty obu układów zbiorowych pracy są takie same.

Agencje pracy tymczasowej, które nie są członkami ABU lub NBBU, także muszą stosować układ zbiorowy pracy ABU CAO w stosunku do swoich pracowników tymczasowych.

 

Urlop

 1. Za każdy w pełni przepracowany miesiąc pracownik tymczasowy nabywa prawo do 16 2/3 godzin urlopu lub proporcjonalnej jego części, jeżeli nie przepracował pełnego miesiąca.
 2. Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu trwającego nieprzerwanie trzy tygodnie lub trzech osobnych urlopów trwających po jednym tygodniu każdy, pod warunkiem że zgromadził wystarczającą ilość dni urlopowych.
 3. W fazach zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej A (do 52 tygodni zatrudnienia) oraz B (do maksymalnie 3 lat zatrudnienia), ustawowe dni urlopu przepadają rok po ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do nich prawo. W fazie C (umowa na czas nieokreślony) ustawowe dni urlopu przepadają pięć lat po ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do nich prawo.
 4. Pozaustawowe dni urlopu przepadają we wszystkich fazach pięć lat po ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do nich prawo.
 5. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie dni urlopu.
 6. Agencja pracy tymczasowej może wprowadzić regulamin urlopowy.

 

Udzielanie dni wolnych za dni świąteczne

W Holandii, za dni świąteczne, o ile nie przypadają one w sobotę lub niedzielę, uznaje się:

 • Nowy Rok;
 • Poniedziałek Wielkanocny;
 • Dzień Wniebowstąpienia (39 dzień po Niedzieli Wielkanocnej);
 • Drugi dzień Zielonych Świątek;
 • Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;
 • Dzień Króla (27 kwietnia) lub dzień zastępujący to święto;
 • Dzień Wyzwolenia (5 maja) raz na pięć lat.

Jeżeli z umowy o pracę tymczasową lub z potwierdzenia oddelegowania nie wynika jednoznacznie, czy dzień świąteczny przypada w standardowym dniu pracy pracownika, to pracownikowi należy udzielić dnia wolnego za dzień świąteczny, jeśli:

 • pracownik tymczasowy w okresie trzynastu ciągłych tygodni bezpośrednio poprzedzających dany dzień świąteczny przynajmniej siedem razy pracował w danym dniu tygodnia lub
 • pracownik tymczasowy nie przepracował jeszcze trzynastu ciągłych tygodni, a w przynajmniej połowie przepracowanych do tej pory tygodni pracował w danym dniu tygodnia.

 

Urlop ze względu na sytuacje nieprzewidziane, urlop z okazji narodzin dziecka i urlop okolicznościowy

 1. Nieprzewidziane okoliczności
 • Pracownik tymczasowy ma prawo do krótkiego urlopu, w którym nie może wykonywać swojej pracy z powodu:
 • nieprzewidzianych okoliczności, które wymagają natychmiastowego przerwania pracy lub
 • wywiązania się z obowiązku nałożonego przez prawo lub organ administracji państwowej, za który nie przysługuje rekompensata finansowa, którego nie można uregulować w swoim wolnym czasie, lub
 • bardzo ważnych wydarzeń w życiu osobistym.
 1. Narodziny dziecka

Po urodzeniu dziecka przez partnerkę lub inną osobę, której dziecko pracownik tymczasowy uznaje, pracownikowi tymczasowemu w okresie czterech tygodni (licząc od pierwszego dnia narodzin dziecka) przysługuje prawo do urlopu z okazji narodzin dziecka. Urlop ten ma wymiar jednokrotności tygodniowego czasu pracy.

 1. Urlop okolicznościowy

Pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu okolicznościowego w wymiarze:

 • 1 dnia w przypadku zgłoszenia w gminie zamiaru zawarcia małżeństwa, ślubu lub rejestracji związku partnerskiego swojego dziecka, wnuka/wnuczki, brata/siostry lub rodziców, rocznicy ślubu po 12,5 roku, 25 latach i 40 latach małżeństwa, 25. i 40. rocznicy pracy, 25., 40., 50., 60. i 70. rocznicy ślubu rodziców i dziadków, przystąpienia do egzaminu (zawodowego), w celu uzyskania uznanego dyplomu;
 • 2 dni w przypadku swojego ślubu lub rejestracji związku partnerskiego;
 • w przypadku śmierci partnera/partnerki lub dziecka od dnia zgonu do dnia pogrzebu.

W każdym z przypadków, w których następuje konieczność wzięcia krótkiego urlopu, urlopu z okazji narodzin dziecka lub urlopu okolicznościowego, pracownik tymczasowy ma obowiązek jak najszybciej poinformować agencję pracy tymczasowej.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

 

Źródło:

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych