Powrót

Tymczasowy profil zaufany

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-14

Profil zaufany jest usługą ułatwiającą załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Dzięki niej, bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek lub zarejestrować się w urzędzie pracy. Dla tych, którzy nie mają możliwości założenia profilu zaufanego przygotowano wersję tymczasową. Co odróżnia ją od standardowej usługi? Jak założyć tymczasowy profil zaufany?

 

Nie masz możliwości założenia profilu zaufanego online i potwierdzenia go w wyznaczonym punkcie potwierdzającym? Nie masz konta w polskim banku?

Nie masz konta internetowego w: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, banku spółdzielczym, konta na platformie Envelo, E-dowodu i czytnika NFC, kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Jeżeli odpowiedzi na wszystkie te pytania brzmią: „nie” – rozwiązaniem może być tymczasowy profil zaufany. Do jego potwierdzenia wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

 

Czym różni się tymczasowy profil zaufany od zwykłego?

 

Tymczasowy profil zaufany jest ważny 3 miesiące i nie ma możliwości samodzielnego przedłużenia jego ważności.

 

Kto może go założyć?

 

Ten rodzaj profilu może założyć każdy kto spełnia łącznie wszystkie wymienione poniżej warunki:

  • posiada numer PESEL,
  • miał lub ma polski dowód osobisty,
  • ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • ma ważny dowód osobisty lub paszport.

Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13. roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

 

Co należy zrobić?

 

Poza ustawieniem nazwy użytkownika i hasła, które powinno zawierać minimum 8 znaków z jedną wielką literą, jedną małą literą, jedną cyfrą lub jednym znakiem specjalnym, należy podać adres do kontaktu (e-mail) oraz numer telefonu komórkowego.

Po przejściu na właściwą stronę internetową,  klikamy „złóż wniosek” i wybieramy termin rozmowy z urzędnikiem spośród widniejących na stronie opcji. Aplikacją jaką musimy posiadać w swoim urządzeniu jest Microsoft Teams.

Urządzenie z jakiego będziemy korzystać powinno być też wyposażone w mikrofon i kamerę.

Po wysłaniu wniosku otrzymamy dwie wiadomości. Pierwsza  - z potwierdzeniem założenia konta w serwisie, druga – z potwierdzeniem wysłania wniosku oraz indywidualnym numerem, który wymagany jest do przeprowadzenia rozmowy z urzędnikiem.

 

Co dalej?

 

Czekamy na kontakt od urzędnika. Czas oczekiwania na rozmowę wynosi kilka dni, w przypadku dużej ilości zgłoszeń może się wydłużyć.

Do rozmowy przygotowujemy numer wniosku, ważny dokument tożsamości, urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w kamerę i mikrofon oraz aplikację Microsoft Teams.

Przed rozmową urzędnik wysyła link do rozmowy wideo na adres e-mail podany podczas składania wniosku. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji, wskazanej we wniosku.

Jeżeli rozmowa przebiegnie pomyślnie – potwierdzenie założenia profilu zaufanego otrzymamy od razu.

 

Gdzie szukać pomocy?

 

W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić na numer: 42 2535450, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 lub pisać na adres: pz-pomoc@coi.gov.pl

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) - art. 20 ca

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.