Powrót

Transfer zasiłku dla bezrobotnych (2) Zawartość formularza U2

Dokument U2 jest zgodą instytucji zagranicznej na transfer świadczenia dla bezrobotnych do Polski.