Powrót

Szukamy nauczycieli do pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Ameryce Południowej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2023/2024 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji i Ameryki Południowej.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: ORPEG, „Szukamy nauczycieli do pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Ameryce Południowej”, 01.02.2023