Powrót

Statement of Liability w Irlandii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-05-10

Statement of Liability to ostateczny i całościowy przegląd zobowiązań podatkowych za dany rok rozliczeniowy.

Dokument wydawany klientom PAYE (system Pay As You Earn) zawiera szczegółowe informacje na temat:

 • całkowitego dochodu ze wszystkich źródeł;
 • ulg podatkowych;
 • podatków i Universal Social Charge (podatku od dochodu, który zastąpił zarówno podatek dochodowy, jak i składkę zdrowotną) opłaconych w ciągu danego roku podatkowego;
 • niedopłaty lub nadpłaty podatku.

Statement of Liability to rodzaj podsumowania znanego wcześniej jako P21 - End of Year Statement. Zmiana w nazwie dokumentu nastąpiła 1 stycznia 2020 r.

 
Od tej daty, aby móc wnioskować o Statement of Liability należy wypełnić Income Tax Return - zeznanie podatkowe dotyczące zwrotu podatku.
 
Wypełniając zeznanie podatkowe za 2020 można:

 • dokonać zmian w istniejących ulgach podatkowych lub zadeklarowanym dochodzie;
 • zadeklarować lub wykazać dodatkowy dochód, na przykład dochód z wynajmu lub z pracy dorywczej;
 • wnioskować o dodatkowe zniżki lub ulgi podatkowe, na przykład w sytuacji ponoszenia kosztów leczenia.

 
Jak można wykorzystać Statement of Liability?

Statement of Liability może być wykorzystywany w tym samym celu co P21, na przykład jako zaświadczenie o dochodach przedkładane innym instytucjom rządowym.

 

Jak ubiegać się o Statement of Liability?

Rok podatkowy 2020 i 2019
 
Aby otrzymać Statement of Liability należy wypełnić zeznanie podatkowe, nawet gdy nie dokonujemy w nim żadnych zmian, nie nabyliśmy prawa do dodatkowych ulg czy też nie wykazujemy dodatkowego dochodu.
 
Film instruktażowy można obejrzeć tu.
 
Rok podatkowy 2018 i 2017
 
W zależności od tego, czy dokonywaliśmy zmian w rocznym zeznaniu podatkowym, czy też nie, istnieją dwa sposoby na otrzymanie Statement of Liability za rok 2018 oraz lata wcześniejsze:

 • przy braku zmian w rozliczeniu podatkowym Statement of Liability można otrzymać bez wypełniania zeznania podatkowego;
 • wnioskując o dodatkowe ulgi podatkowe lub deklarując dodatkowy dochód, Statement of Liability można otrzymać po wypełnieniu zeznania podatkowego.

 
Kiedy otrzymam Statement of Liability?

Dokument powinien być widoczny na indywidualnym koncie podatnika myAccount, w zakładce „Moje dokumenty” w ciągu 5 dni. Aby go wyświetlić należy kolejno:

 • zalogować się na swoje konto w revenue.ie ,
 • kliknąć na zakładkę „My documents” u góry strony,
 • wybrać folder określonego roku na ekranie „Podsumowanie” („Summary”),
 • kliknąć „Wyświetl PDF” („View PDF”), aby wyświetlić Statement of Liability.

Film instruktażowy można obejrzeć tu.

 

Czy jest limit czasowy, w którym można wnioskować o Statement of Liability?

Statement of Liability można otrzymać za ostatnie 4 lata podatkowe, gdyż o zwrot nadpłaconego podatku można ubiegać się tylko za 4 lata wstecz. Obecnie więc można wnioskować o Statement of Liability za lata 2017, 2018, 2019 i 2020.

 

Co jeśli nie mam zarejestrowanego konta w revenue.ie?

Osoba nieposiadająca indywidualnego konta użytkownika ma możliwość otrzymania wspomnianego dokumentu w formie papierowej w lokalnym urzędzie skarbowym.
 
Decydując się na to rozwiązanie należy:

 • za lata 2020 i 2019 – wypełnić papierową wersję formularzy 12 (https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/form12.pdf ) oraz 12 S (uproszczona wersja zwykłego zeznania podatkowego: https://www.revenue.ie/en/self-assessment-and-self-employment/documents/form-12s.pdf) i złożyć je w miejscowym urzędzie skarbowym;
 • za 2018 i 2017 - wypełnić papierową wersję formularzy 12 oraz 12 S i złożyć je w miejscowym urzędzie skarbowym. Jeśli w dokumentacji nie dokonano żadnych zmian, można poprosić o Statement of Liability, kontaktując się z lokalnym urzędem skarbowym.

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


 
Źródło: https://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax/how_to_review_your_tax_for_PAYE_taxpayers.html
 
https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/end-of-year-process/the-statement-of-liability.aspx

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.