Powrót

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy – krok po kroku

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-11-09

Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy różni się od rejestracji auta kupionego w Polsce. Jest bardziej skomplikowana. Warto się do niej przygotować i zachować odpowiednią kolejność w załatwianiu formalności. Podpowiadamy, od czego zacząć i co przygotować, by sprawnie zarejestrować w Polsce samochód sprowadzony z zagranicy.

W Polsce zakup samochodu sprowadzonego z zagranicy jest bardzo popularną formą nabycia dwuśladu. Dane statystyczne wskazują, że takich aut przybywa u nas około miliona rocznie. Nie brakuje też samochodów kupionych przez Polaków za granicą, używanych tam i sprowadzonych po powrocie do Polski.

Zgodnie z Art.71 ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym: dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

W związku z tym każdy samochód, który nie był jeszcze zarejestrowany w Polsce, należy zarejestrować (rejestracja to wprowadzenie pojazdu wraz z jego właścicielem po raz pierwszy do polskiego rejestru – CEPiK).

Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku pojazdu sprowadzonego z terenu UE (do 31 grudnia 2019 każdego, po tej dacie tylko używanego) istnieje obowiązek jego (pierwszej) rejestracji w Polsce – w ciągu 30 dni od jego sprowadzenia.

Procedura rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy jest bardziej skomplikowana od tej, której dokonuje nabywca nowego auta lub pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Polsce. Zanim jednak udamy się do urzędu w celu rejestracji pojazdu, warto wykonać kilka czynności, które usprawnią ten proces.  

Przed wizytą w urzędzie

Do urzędu (wydziału komunikacji urzędu miasta, starostwa powiatowego lub dzielnicy - w przypadku dużego miasta, np. Warszawy) najlepiej udać się z kompletem dokumentów. Od czego zacząć? Od przetłumaczenia dowodu rejestracyjnego (tłumaczenie nie jest wymagane, gdy dokument ten został wydany w kraju członkowskim UE lub w Szwajcarii, Islandii, Norwegii albo Liechtensteinie), karty pojazdu (jeśli została wydana) oraz umowy kupna-sprzedaży lub faktury czy rachunku. Wszystkie tłumaczenia kserujemy (ważne, by była na nich widoczna pieczęć tłumacza przysięgłego).

Aby mieć pewność, że urzędnicy nie zakwestionują przeglądu technicznego, wykonanego za granicą, najlepiej udać się do stacji diagnostycznej w Polsce i zrobić badanie sprowadzonego samochodu.

Kolejnym krokiem jest opłacenie podatku akcyzowego. Jego wysokość zależy od wartości samochodu (zapisanej na dokumencie zakupu) oraz od pojemności skokowej (3,1% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności do 2000 cm³, 18,6% wartości pojazdu dla aut z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm³ - Art. 105 ustawy o podatku akcyzowym). Aby dokonać opłaty należy w ciągu 14 dni od nabycia samochodu złożyć deklarację we właściwym urzędzie skarbowym. Wykazaną kwotę uiszcza się w ciągu 30 dni od kupna auta, jednak jeszcze przed rejestracją. Ważne, by złożyć także wniosek o zaświadczenie potwierdzające zapłatę podatku akcyzowego (koszt opłaty skarbowej to 17 zł). Potwierdzenie to będzie potrzebne przy rejestracji samochodu. 

Oprócz powyższych dokumentów, w urzędzie w trakcie rejestracji potrzebny będzie również formularz rejestracyjny, dostępny w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Można go spokojnie wypełnić w domu przed wizytą.     

W urzędzie

Aby dokonać rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy udać się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Oprócz wypełnionego formularza rejestracyjnego do urzędu przychodzimy z:

 • potwierdzeniem nabycia samochodu;
 • dowodem rejestracyjnym;
 • kartą pojazdu (jeśli została wydana);
 • dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi;
 • potwierdzeniem opłacenia podatku akcyzowego lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z akcyzy;
 • dowodem odprawy celnej przywozowej (w przypadku samochodu spoza Unii);
 • zaświadczeniem o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 • dowodem osobistym lub paszportem - do wglądu. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • tłumaczeniem przysięgłym dokumentów sporządzonych w języku obcym.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową.

Co dalej?

Po złożeniu kompletu dokumentów urząd wyda pozwolenie czasowe (najczęściej ważne 30 dni). Obowiązkiem rejestrującego jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC zaraz po uzyskaniu pozwolenia czasowego. Po otrzymaniu informacji z urzędu, że dowód rejestracyjny (stały) jest już gotowy, po odbiór należy udać się z ważną polisą OC oraz pozwoleniem tymczasowym.

Opłaty

Opłaty urzędowe uiszczane przy rejestracji samochodu sprowadzanego z zagranicy (na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku):

 • za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54,00 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0,50 zł;
 • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13,50 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0,50 zł;
 • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł;
 • za wydanie nalepki kontrolnej: 18,50 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0,50 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80,00 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40,00 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40,00 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40,00 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30,00 zł;
 • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1 000,00 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł;
 • za wydanie karty pojazdu: 75,00 zł;
 • opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu: 0,50 zł.

 

Wojciech Napora, Powroty.gov.pl

 

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku