Powrót

Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania, przedłużenia ważności, odmowy przedłużenia ważności i unieważnienia Karty Polaka.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, „Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju”, 26.03.2021


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.