Powrót

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", „Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy””, 16.05.2022