Powrót

Program “Poznaj Polskę – kraj rodzinny” dla uczniów za granicą

Uczniowie i nauczyciele szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP i urzędach konsularnych RP, szkół im. Komisji Edukacji Narodowej prowadzonych przez ORPEG oraz sekcji polskich w szkołach we Francji, po raz pierwszy będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne do Polski dofinansowane z programu „Poznaj Polskę – kraj rodzinny”.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: ORPEG, „Program “Poznaj Polskę – kraj rodzinny” dla uczniów za granicą”, 27.09.2022