Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

Pracuję w Anglii i chcę przyjechać do Polski żeby na kilka dni położyć się na leczenie do szpitala. Jakie dokumenty muszę posiadać?

Pracuję w Anglii i chcę przyjechać do Polski żeby na kilka dni położyć się na leczenie do szpitala. Jakie dokumenty muszę posiadać?

Na podstawie informacji publikowanych na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia informujemy, mieszkając  i pracując w Wielkiej Brytanii, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, ma Pani prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich (w tym w Polsce) na koszt Wielkiej Brytanii. O uprawnieniach tych zaświadcza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, (EKUZ) - European Health Insurance Card (EHIC). W przypadku Wielkiej Brytanii formularz wniosku można pobrać na poczcie. Szczegóły na stronie internetowej: https://www.ehic.org.uk/

EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów, decyduje lekarz w państwie pobytu. W razie potrzeby mogą to być również świadczenia szpitalne.

Na podstawie EKUZ otrzyma Pani w Polsce świadczenia zdrowotne w placówkach posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opieka zostania udzielona na takich samych zasadach, jak osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, tj. w większości przypadków nieodpłatnie (np. poza opieką stomatologiczną, w której tylko część świadczeń jest finansowana przez NFZ); będzie miała Pani również prawo do leków refundowanych na ogólnych zasadach. W tym samym stopniu, co ubezpieczonych w NFZ, będą ją obejmowały zasady związane z listami oczekujących na świadczenia zdrowotne.

Należy jednak pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień w  przypadku  planowych świadczeń (tzn. gdy celem podróży jest odbycie leczenia). Pani planuje przyjechać do Polski w celu podjęcia tutaj leczenia,  a zatem chodzi o planowe świadczenie. Dlatego w  jej sytuacji, konieczne jest wystąpienie o dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112).

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, aby móc skorzystać z zaplanowanych świadczeń w innym państwie, należy ubiegać się o zgodę swojej instytucji ubezpieczeniowej na planowane leczenie w innym państwie członkowskim. W tym celu należy uzyskać dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112). Informacje o zasadach ubiegania się o taką zgodę może Pani uzyskać na stronie internetowej brytyjskiego Department of Health

http://www.nhs.uk/nhsengland/Healthcareabroad/pages/Healthcareabroad.aspx

Jeśli uzyska Pani dokument przenośny S2 (dawny formularz E 112) i okaże go w polskiej placówce służby zdrowia, zostanie potraktowana tak samo, jak by była ubezpieczona w Polsce, tzn. leczenie będzie nieodpłatne w takim samym zakresie.

Natomiast jeśli skorzysta Pani w Polsce z zaplanowanych zabiegów nie posiadając dokumentu przenośnego S2 (dawnego formularza E 112), zostanie potraktowana jako pacjent prywatny, a więc będzie zobowiązana do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Szpitale stosują w takich sytuacjach własne cenniki.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.