Powrót

Powroty do (nie)znanego kraju. Ogólnopolskie badanie doświadczeń polskich emigrantów powrotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-10-23

Poszukujemy osób, które powróciły do Polski po kilku latach pobytu za granicą!

Badanie realizowane jest w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie w  ramach indywidualnego projektu badawczego dra Mariusza Dzięglewskiego.

Celem badania jest pozyskanie wiedzy na temat przebiegu procesu przystosowania się powracających do życia w Polsce. Chcemy wiedzieć z jakimi trudnościami borykają się osoby powracające do Polski oraz co ułatwia im ponowne „zadomowienie się” w kraju.

Efektem końcowym badania będzie publikacja, która posłuży jako syntetyczny zbiór najważniejszych informacji i rekomendacji dla decydentów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, przedstawicieli sektora NGO, przedsiębiorców, pracodawców i innych osób, które w swojej działalności mogą ograniczyć bariery, a jednocześnie zwiększyć korzyści płynące z szybkiego dostosowania się powracających Polaków do życia w kraju.

Osoba, która może wziąć udział w badaniu powinna spełniać poniższe kryteria:

  • być obywatelem Polski, który wyjechał do jednego z krajów Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku, spędził w nim przynajmniej 3 lata i powrócił do Polski,
  • przebywać w Polsce przynajmniej 1 rok w momencie badania,
  • deklarować chęć osiedlenia się na stałe w Polsce,
  • posiadać przynajmniej 18 lat w momencie badania.

Badanie składa się z dwóch części. W części pierwszej respondent wypełnia krótki kwestionariusz internetowy (online). Druga część badania opiera się na przeprowadzeniu indywidualnego wywiadu w dogodnym dla respondenta miejscu.

Respondenci mają unikalną szansę podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z powrotem do kraju. W potocznej opinii uznaje się, iż powrót do rodzinnego kraju nie powinien stwarzać żadnych trudności – ani dla samych migrantów, ani dla środowiska, do którego wracają. Tymczasem, obserwacje i doświadczenia Polaków powracających do kraju wskazują na to, iż często powrót staje się dużo trudniejszy niż wyjazd, a potencjał nowych doświadczeń i umiejętności  - pozostaje w Polsce niewykorzystany.

Osoby, które chcą wziąć udział w badaniu prosimy o kontakt mailowy z dr Mariuszem Dzięglewskim (mdzieglewski@wp.pl), do którego należy kierować wszystkie pytania dotyczące projektu. Istnieje również możliwość rejestracji udziału w badaniu poprzez zgłoszenie online pod adresem: http://badaniasocjologa.pl/index.php/933379?lang=pl.

Źródło: Dr Mariusz Dzięglewski (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 22.10.2017