Powrót

Powrót z emigracji z dzieckiem – najważniejsze formalności

Przeprowadzasz się do Polski z dzieckiem urodzonym za granicą? Zastanawiasz się, od jakich formalności zacząć? Sprawdź!

Umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia, paszport, nadanie numeru PESEL – to najważniejsze formalności, o których nie możesz zapomnieć, jeśli planujesz wrócić z dzieckiem z emigracji do Polski.

Czy zagraniczny akt urodzenia dziecka pozwoli mi na opuszczenie danego kraju razem z dzieckiem?

Niestety sam akt urodzenia dziecka nie wystarczy, by wrócić z nim do Polski. Dokumentem podróży, uprawniającym do przekraczania granicy, jest ważny paszport, a w krajach Unii Europejskiej również ważny dowód osobisty. Obecnie podstawowym dokumentem paszportowym wydawanym dzieciom w wieku 0-13 lat jest biometryczny paszport 5-letni.

Czy, zanim wystąpię o paszport, muszę załatwić jeszcze jakieś formalności?

By móc złożyć wniosek o wydanie paszportu 5-letniego, potrzebujesz odpis polskiego aktu urodzenia dziecka (który wydaje Urząd Stanu Cywilnego w Polsce) lub numer PESEL dziecka.

W sytuacji, gdy dziecko urodzone na terenie danego kraju nie posiada odpisu polskiego aktu urodzenia, musisz w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę wpisania zagranicznego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Można to zrobić m.in. za pośrednictwem najbliższej rodziny w Polsce lub za pośrednictwem działu prawnego Wydziału Konsularnego.

Informacje na temat niezbędnych dokumentów wymaganych do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia znajdziesz na stronie wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pośrednictwa konsula – informacji na temat wymaganych w tym przypadku dokumentów poszukaj na stronie danej ambasady.

Następny krok – paszport!

Gdy już dokonasz transkrypcji aktu urodzenia dziecka, na stronie ambasady sprawdź, jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku paszportowego. Są to m.in. ważne paszporty lub ważne dowody osobiste rodziców (w przypadku obywateli państw członkowskich UE) oraz fotografia paszportowa dziecka.

Zwróć również uwagę na to, że druk wniosku paszportowego dostępny jest wyłącznie w urzędzie, będziesz mógł go wypełnić w dniu umówionej wizyty.

PESEL – gdzie i kiedy złożyć wniosek?

To konsul występuje o nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą. Następuje to w momencie, gdy składany jest wniosek o wydanie paszportu.

Reasumując – jeśli planujesz powrót z emigracji z dzieckiem i posiadasz jedynie jego zagraniczny akt urodzenia, w pierwszej kolejności powinieneś dokonać wpisu zagranicznego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Następnie możesz wystąpić o wydanie paszportu dla dziecka. Nadanie numeru PESEL odbędzie się jednocześnie z wydawaniem paszportu.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

 

Źródło:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie