Powrót

Potwierdź polski dokument, aby używać go za granicą

Apostille lub legalizacja. Celem obu procedur jest potwierdzenie, że dany dokument faktycznie pochodzi od właściwego organu i został wydany w zgodzie z prawem danego państwa.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: gov.pl, „Potwierdź polski dokument, aby używać go za granicą”, 16.11.2022