Powrót

Poradnik małego obywatela (3) Kto i gdzie może złożyć wniosek o transkrypcję aktu urodzenia?

Wniosek o transkrypcję możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.