Powrót

Poradnik małego obywatela (2) Rejestracja urodzenia w polskim usc dziecka, które urodziło się i mieszka za granicą

Jak dokonać rejestracji urodzenia dziecka w polskim urzędzie stanu cywilnego, w przypadku kiedy dziecko urodziło się i mieszka za granicą, a numer PESEL nie został mu jeszcze nadany?