Powrót

Pomorskie wspiera powracających z emigracji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-12-03

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego uruchomił projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” wspierający osoby powracające do kraju z emigracji.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych tak, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy i zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy.

„Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” to jeden z pierwszych projektów w kraju, który wspiera osoby powracające z zagranicy. Jest on przykładem na zaangażowanie samorządu w kwestię budowy regionu przyjaznego do życia i pracy. Oferta skierowana jest zarówno do powracających z zagranicy, jak i do pomorskich pracodawców, którzy poszukują pracowników w kluczowych branżach.

Dlaczego warto mieszkać i pracować w Pomorskiem?

Może z powodu wyjątkowej lokalizacji w sąsiedztwie plaż, lasów i jezior? Może ze względu na różnorodną ofertę edukacyjną, rozrywkową, kulturalną i sportową? Może dlatego, że mamy najczystsze powietrze w kraju? A może dlatego, że województwo pomorskie stwarza możliwości włączenia się do budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki w niezwykle atrakcyjnym regionie, na co wskazują rankingi potwierdzające, że to świetne miejsce do rozwoju zawodowego i życia na wysokim poziomie.

Dynamiczny wzrost gospodarczy generuje powstawanie nowych miejsc pracy nie tylko w tradycyjnych gałęziach gospodarczych jak budownictwo, transport, logistyka, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, handel, usługi opiekuńcze, przetwórstwo przemysłowe, w tym m.in. meblarstwo i motoryzacja, przemysł spożywczy, stoczniowy i morski ale również w nowoczesnych usługach dla biznesu, IT (informatyka), ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) oraz w przemyśle petrochemicznym.

Na Pomorzu łatwo można znaleźć pracę, stopa bezrobocia wyniosła w październiku 2019 r. zaledwie 4,4% i jest to najlepszy wynik w skali ostatnich 30 lat.                        

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Wydaje się, że powrót do kraju, do rodziny i znajomych nie powinien być trudny – wracamy przecież do tego, co znamy. Zdarza się jednak, że nasze oczekiwania nie przystają do rzeczywistości, bo od wyjazdu w Polsce wiele się zmieniło i po kilkuletniej nieobecności niełatwo jest się odnaleźć.

Jeśli i Ty czujesz, że przydałby Ci się doradca, który pomógłby w sprawach formalnych, podpowiedział jak załatwić ubezpieczenie, gdzie szukać pracy, a do tego pomógł w uzupełnieniu Twoich kwalifikacji to sprawdź z jakiego wsparcia możesz skorzystać.

Działania planowane w ramach projektu podzielone są na 2 moduły.

Pierwszy moduł
„Tu wracam” obejmuje działania o charakterze doradczym, wspierającym proces relokacji: poradnictwo EURES i poradnictwo zawodowe.

Doradcy EURES prowadzić będą mentoring wspierający proces adaptacyjny związany z długoterminowym pobytem za granicą udzielając informacji nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy i sposobach poszukiwania pracy oraz z zakresu warunków życia i pracy w Polsce, w tym edukacji, zdrowia, ubezpieczenia społecznego i innych kwestii związanych z relokacją np. uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

W trakcie trwania projektu doradcy zawodowi prowadzić będą proces doradczy z uczestnikami oraz sporządzą indywidualne plany działań przygotowujące
do podjęcia zatrudnienia.

Drugi moduł „Tu pracuję” dedykowany reemigrantom obejmuje działania aktywizacyjne wspierające uczestników projektu w podnoszeniu i/lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia.

Szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy realizowane będzie przez partnera projektu Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”.

Szkolenia i kursy będą certyfikowane przez właściwe organy uprawnione do potwierdzania zdobytych kwalifikacji zawodowych.

W trakcie szkoleń oferowane będzie wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz kosztów związanych z opieką nad osobami zależnymi. Wszystkim uczestnikom projektu oferowana będzie usługa pośrednictwa pracy realizowana przez Partnera, który pozyskiwać będzie aktualne i sprawdzone oferty pracy.

Ponadto w zależności od potrzeby możliwe będzie skorzystanie z usługi tłumaczenia zagranicznych dokumentów i pomocy psychologa jeśli będzie to niezbędne w procesie relokacji i poszukiwania pracy.

Co konkretnie możesz zyskać?

Pomoc doradcy zawodowego, z którym wypracujesz plan działania dopasowany do Twoich predyspozycji. Jeśli będzie to niezbędne, doradca określi również najbardziej odpowiednią dla Ciebie ścieżkę szkoleniową, tak abyś mógł/mogła uzupełnić lub zdobyć niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, które przygotują Cię  do pracy w jednej z wybranych branż: budownictwie, transporcie, logistyce, turystyce i hotelarstwie gastronomii, handlu, usługach opiekuńczych albo w przetwórstwie przemysłowym, w tym m.in. meblarstwie, przemyśle spożywczym, stoczniowym, morskim lub w sektorze ICT, BPO i IT.

Stypendium  szkoleniowe, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dodatek relokacyjny, który ułatwi Ci start w nowym miejscu po powrocie do kraju.

Certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje uznany i rozpoznawalny w ww. branżach.
Wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia  na terenie województwa pomorskiego i ofertę pracy u sprawdzonego  pracodawcy.

Pomoc w  adaptacji w nowym miejscu w związku z długoterminowym pobytem w innym kraju.
Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawne – jeśli będziesz miał/-a taką potrzebę, możesz skorzystać z porad związanych z prawem pracy oraz wsparcia psychologicznego.
Sfinansowanie tłumaczenia zagranicznych dokumentów, które pomogą Ci potwierdzić posiadane kwalifikacje.

Zwrot kosztów dojazdu w trakcie: poradnictwa EURES, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, a także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia.

Ruszyła rekrutacja do projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”

Projekt jest stworzony z myślą o tych osobach, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy wróciły z zagranicy (albo planują powrót), skończyły 30 lat, są (albo zostaną) mieszkańcami województwa pomorskiego i przebywały za granicą przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy w jednym lub łącznie w kilku  wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i jednocześnie należą do jednej z poniższych grup docelowych:

  • osoby pozostające bez pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby pozostające bez pracy nienależące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej tj. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (maksymalnie 20% wszystkich uczestników).

Jak się zgłosić do projektu?

  • Sprawdź czy spełniasz kryteria i czy możesz wziąć udział w projekcie, w tym celu wypełnij ankietę.
  • Pobierz formularz zgłoszeniowy  – wydrukuj go i wypełnij.
  • Dostarcz formularz do Biura Projektu – możesz przesłać go pocztą albo dostarcz osobiście do WUP w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (+48) 58 32 64 853, (+48) 58 32 64 864 lub (+48) 58 32 64 866 lub wyślij wiadomość na adres e-mail: powroty@wup.gdansk.pl.

Po pozytywnym zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne.

Uwaga!

Samo dostarczenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. Do formularza zgłoszeniowego dołącz dokumenty potwierdzające, że spełniasz warunki uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Adres biura projektów

Biuro projektu "Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję" czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –15.00, pokój nr 14.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

(+48) 58 32 64 853

www.wup.gdansk.pl/powroty

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.