Powrót

„Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”– wspieramy osoby powaracające z emigracji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-12

Zostały już tylko dwa miesiące żeby zgłosić się do udziału w pilotażowym projekcie „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”. Osoby, które powróciły do kraju z pracy za granicą i chcą skorzystać ze wsparcia, mogą zgłaszać się do końca listopada 2022 roku. Jednak nie warto z tym czekać, bo pula miejsc jest ograniczona, a większość uczestników projektu już znalazła pracę.

 

„Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” to jeden z pierwszych projektów w kraju, który wspiera osoby powracające z emigracji zarobkowej. Oferta projektu skierowana jest zarówno do powracających z zagranicy, jak i do pomorskich pracodawców, którzy poszukują pracowników w branżach kluczowych dla regionu. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymują wsparcie w zdobyciu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, aby były one dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. To jednak nie wszystko: każdy biorący udział w projekcie dostaje ofertę pracy zgodną ze swoimi umiejętnościami.

Ostatnie miejsca w projekcie

Pilotażowy projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” realizowany jest do końca 2022 roku. Z zaplanowanych 50 miejsc dla uczestników pozostało już tylko kilka ostatnich miejsc. Osoby powracające do kraju z emigracji mogą zgłaszać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do końca listopada 2022 roku. Jednak ze zgłoszeniem się do projektu nie warto czekać ­– pula miejsc jest ograniczona, a wiele osób, które wróciły na Pomorze i skorzystały ze wsparcia projektowego, już znalazło pracę lub rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Informujemy, doradzamy, szkolimy

Projekt „Pomorskie. Tu wracam, tu pracuję” to nie tylko wparcie w uzyskaniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia. Osobom planującym powrót do kraju bądź będącym świeżo po powrocie udzielamy informacji o warunkach życia i pracy w Polsce. Dotychczas zgłosiło się do nas ponad 300 osób zainteresowanych możliwością skorzystania ze wsparcia. Z tej grupy do udziału w projekcie zakwalifikowaliśmy już ponad 40 osób. Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z pomocy doradcy zawodowego i doradcy EURES, a większość, ponad 30 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych. Wśród nich znalazły się takie jak: zarządca nieruchomości, doradca podatkowy, obsługa żurawi wieżowych, przewóz materiałów niebezpiecznych, kursy komputerowe ECDL czy prawo jazdy C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Pełną ofertę wsparcia oraz Regulamin projektu znajdziesz na stronie internetowej projektu.

 

Rekrutacja trwa do końca listopada 2022

Uczestnikiem projektu może być osoba, która powróciła do Polski i nie pracuje oraz:

przebywała za granicą nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy w jednym lub łącznie w kilku wymienionych państwach: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,

 • wróciła z zagranicy i przebywa w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy,
 • skończyła 30 lat,
 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • należy do jednej z poniższych grup:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne - liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa).

Jak się zgłosić?

Nie wiesz, czy spełniasz kryteria i czy możesz wziąć udział w projekcie?

Wypełnij ankietę, a jeśli wynik będzie pozytywny, uzupełnij formularz zgłoszeniowy.
Wydrukowany i wypełniony formularz prześlij pocztą tradycyjną – na adres siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Formularz możesz też przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście – wrzuć formularz do oznaczonej skrzynki na korespondencję, która znajduje się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Na tym etapie przesyłasz tylko formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi pobyt za granicą, np. umowa, payslip itp. oraz dokumenty potwierdzające powrót np. bilet lotniczy/promowy. Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. Po pozytywnym zaopiniowaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 spotkania rekrutacyjne odbywają się z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Adres biura projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30; 80-824 Gdańsk

e-mail: powroty@wup.gdansk.pl     

www.wup.gdansk.pl/powroty

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.