Powrót

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-15

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą 

Jeżeli nie otrzymaliśmy wynagrodzenia w terminie lub urlopu w przysługującym nam wymiarze, mamy prawo złożyć skargę na austriackiego pracodawcę do różnych instytucji, które mogą nam pomóc. Warto być świadomym tych uprawnień.

Jeżeli uważamy, że nasze prawa w zakresie warunków pracy i płacy są naruszane, możemy:

  • złożyć skargę w oddziale inspekcji pracy,
  • złożyć skargę w lokalnym urzędzie pośrednictwa pracy na nieprzestrzeganie przez pracodawcę warunków ustalonych
    w umowie dającej możliwość dochodzenia rekompensaty,
  • złożyć pozew do właściwego miejscowo sądu pracy,
  • zgłosić się do regionalnego oddziału Federalnej Izby Pracowniczej z prośbą o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w formie skonfrontowania faktycznych warunków pracy z warunkami zawartymi w umowie, przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z pracodawcą oraz ewentualnego wskazania wyspecjalizowanej i niedrogiej kancelarii prawnej, która pomoże w dalszym dochodzeniu naszych praw.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.