Powrót

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Jeśli doszło do sporu z pracodawcą i nie udało Ci się go załatwić polubownie, możesz skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez kancelarie adwokackie.

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą 

W przypadku słabej znajomości języka niemieckiego możliwe jest skorzystanie z pomocy polskojęzycznego adwokata. Lista adwokatów oraz lista tłumaczy świadczących swoje usługi na terenie Austrii znajduje się na stronie Ambasady RP w Austrii.

Możesz także zgłosić się do regionalnego oddziału Federalnej Izby Pracowniczej z prośbą o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w formie skonfrontowania faktycznych warunków pracy z warunkami zawartymi w umowie, przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z pracodawcą oraz ewentualnego wskazania wyspecjalizowanej i niedrogiej kancelarii prawnej, która pomoże w dalszym dochodzeniu Twoich praw.

Jeśli nie udało się osiągnąć porozumienia z pracodawcą, przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. O ich zasadności rozstrzyga w takim przypadku niezawisły sąd, którego prawomocny wyrok jest wiążący dla stron i podlega egzekucji na zasadach przewidzianych austriackich prawem.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie kosztów sądowych i adwokackich w ramach bezpłatnej pomocy z urzędu tzw. Verfahrenshilfe. Szczegóły znajdują się tutaj.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny Ambasada RP w Wiedniu


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.