Powrót

Podstawowe cechy paszportu tymczasowego (2)

Dokument z zewnątrz wygląda tak jak jego standardowy odpowiednik.