Powrót

Podróże (nie tylko wakacyjne)

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-25

Sezon wakacyjny trwa. Część z nas organizuje urlopy oraz wakacje dzieci w kraju. Sporo osób preferuje jednak wypoczynek za granicą, niejednokrotnie w miejscach bardzo egzotycznych. O czym warto wiedzieć i pamiętać oraz jak się do takich wyjazdów przygotować? Poniżej opisujemy kilka ważnych kwestii, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Przed wyjazdem sprawdź ważność dokumentów podróży (dowodu osobistego lub paszportu). Niektóre kraje wymagają, aby przy wjeździe na ich terytorium dokument miał jeszcze odpowiednio długi okres ważności, wynoszący np. pół roku.

Co ważne, niektóre państwa nie akceptują paszportów tymczasowych.

Kopię dokumentów oraz numer kontaktowy przekaż rodzinie.

 

Podróżowanie samochodem

Upewnij się, że posiadane prawo jazdy jest ważne i akceptowane w kraju, do którego wyjeżdżasz.

W niektórych państwach konieczne jest posiadanie międzynarodowego lub miejscowego prawa jazdy.

Zwróć uwagę, czy przejazd przez terytorium poszczególnych państw nie wymaga wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

 

Zwyczaje, obyczaje

Dowiedz się jaki ubiór i zwyczaje obowiązują w miejscu, do którego jedziesz. Normy kulturowe w innych krajach często są bardzo różne od tych panujących w Polsce. Zbyt śmiały lub niekompletny, według opinii miejscowej społeczności, ubiór może skutecznie uniemożliwiać chociażby zwiedzanie świątyń czy miejsc pamięci.

 

Finanse

Upewnij się, że posiadasz wystarczające środki na wypadek nieprzewidzianych i nagłych wydarzeń. Wyposaż się w więcej niż jeden środek płatniczy.

 

Miejscowe porady

Przed wyjazdem warto prześledzić fora internetowe w kraju, do którego zaplanowaliśmy podróż. Można na nich znaleźć wiele ciekawych i przydatnych informacji nt. tradycji, kultury, ciekawych miejsc i ludzi. Często okazuje się, że porad i wskazówek udzielają rodacy, którzy w danym kraju żyją od wielu lat.

Jeżeli korzystasz z usług przewodnika turystycznego, sprawdź czy ma zarejestrowaną działalność bądź świadczy profesjonalne usługi dla lokalnych podmiotów turystycznych.

 

W nagłych przypadkach, pewną pomoc może zapewnić konsul.

Informacje na ten temat znajdują się również na stronach polskich placówek konsularnych. Listę polskich przedstawicielstw na świecie znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Dodatkowe dokumenty dzieci

W przypadku dzieci, które podróżują z jednym z rodziców, innymi członkami rodziny lub osobami trzecimi, służby graniczne i inne kontrolujące w trakcie zagranicznego pobytu, mogą wymagać, poza dokumentem tożsamości, okazania zgody na wyjazd dziecka od nietowarzyszącego dziecku w podróży rodzica lub rodziców. Zdarza się, że forma takiej zgody musi być oficjalnie poświadczona przez notariusza i przetłumaczona.

 

Gdzie szukać informacji na temat takowego wymogu? Cennym źródłem informacji jest zakładka „dla podróżujących” na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Na przykład, w przypadku Chorwacji na stronie MSZ czytamy: „osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemną zgodę opiekunów prawnych do sprawowania opieki. Zgodę można sporządzić samodzielnie w języku chorwackim lub angielskim i podać w niej dane osobowe oraz numer dokumentu podróży małoletniego, opiekuna, rodziców/opiekunów, a także numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda nie musi być poświadczona notarialnie.”

Forma notarialna takiej zgody, przetłumaczona na język angielski jest natomiast wymagana w Albanii.

Nie wymaga się z kolei w ogóle takiego dokumentu we Włoszech.

W przypadku Arabii Saudyjskiej poza pisemną zgodą rodziców niepełnoletniego wymaga się kopii ich dokumentów tożsamości.

 

Certyfikaty Covid

Chociaż większość krajów znacząco zmniejszyła ograniczenia związane z poróżowaniem i pobytem na ich terytorium, to wciąż w niektórych z nich obowiązują określone procedury związane z okazywaniem ważnych certyfikatów „covidowych”. Sprawdź to!

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

 Opracowane na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.