Powrót

Pobyt stały małżonka obywatela RP z krajów członkowskich oraz trzecich (6)

Kiedy małżonkowie polskich obywateli mogą uzyskać prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały w Polsce?