Powrót

Pobyt czasowy małżonka obywatela RP po wygaśnięciu wizy (5)

Jeżeli małżonek polskiego obywatela niebędący obywatelem kraju członkowskiego chce pozostać w Polsce przez okres dłuższy niż termin wskazany w wizie czy dłużej niż 90 dni w przypadku pobytu w ramach ruchu bezwizowego, powinien wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w urzędzie wojewódzkim.