Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Pobieram zasiłek Jobseeker’s Benefit transferowany z Irlandii którego termin wkrótce upływa. Czy jest możliwość powrotu do Irlandii i starania się o Jobseeker’s Allowance?

Pobieram zasiłek Jobseeker’s Benefit transferowany z Irlandii którego termin wkrótce upływa. Czy jest możliwość powrotu do Irlandii i starania się o Jobseeker’s Allowance?

Przede wszystkim powinien Pan wiedzieć, iż w sytuacji gdyby nie znalazł Pan pracy w Polsce w okresie na który przyznano transfer zasiłku, może Pan wrócić do Irlandii i nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych Jobseeker’s Benefit.

Zachowuje Pan bowiem prawo do świadczeń w Irlandii, jeśli powróci do tego kraju przed upływem okresu, przez który ma Pan prawo do transferu świadczeń (dokładny okres wskazany w formularz PD U2 (dawny formularz E 303).

Odpowiadając jednak bezpośrednio na Pana pytanie Jobseeker’s Allowance może otrzymać osoba, która nie jest uprawniona lub już straciła prawo do Jobseeker’s Benefit.

Jobseeker’s Allowance to zapomoga dla osób poszukujących pracy- jest świadczeniem dla osób, które utraciły pracę, jednakże z różnych powodów nie spełniają warunków wymaganych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zapomoga jest rodzajem świadczenia socjalnego przyznawanego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy (źródła dochodu). Z uwagi na taką konstrukcję tego świadczenia, przyznawane jest osobom które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii (co najmniej dwuletni okres pobytu z zamiarem pozostania na stałe) i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (posiadany majątek, inne źródła dochodu, oszczędności itd.)

Pełną informację odnośnie Jobseeker’s Allowance otrzyma Pan w Irlandii w miejscowym urzędzie opieki społecznej. Więcej informacji na ten temat znajdzie Pan pod linkiem: https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.