Rodzina Rodzina

Powrót

Po jakim czasie moja żona-cudzoziemka otrzyma obywatelstwo polskie?

Chcę wziąć ślub cywilny z osobą nie posiadającą polskiego obywatelstwa. Po jakim czasie moja żona dostanie obywatelstwo polskie?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-14

Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego.

O uznanie go za obywatela polskiego może natomiast ubiegać się cudzoziemiec, który przebywa nieprzerwanie w Polsce (co to jest nieprzerwany pobyt?) co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, i który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161),
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 927)

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.