Powrót

Odprawa ustawowa w Wielkiej Brytanii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-04-26

Zwykle osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii u danego pracodawcy przez dwa lata lub dłużej nabywa uprawnienia do ustawowej odprawy. Są jednak sytuacje, które uniemożliwią jej otrzymanie.

Odprawa nie będzie przysługiwała jeśli:

 • zwolnienie z pracy nastąpiło z powodu poważnych nadużyć ze strony pracownika,
 • pracodawca zaoferuje pozostanie i dalsze zatrudnienie w firmie,
 • pracodawca zaproponuje odpowiedni alternatywny rodzaj zatrudnienia, którego odmówimy bez uzasadnionego powodu.

Alternatywny rodzaj zatrudnienia

To, czy praca może zostać określona jako odpowiednia, zależy m.in. od:

 • jej podobieństwa do pracy obecnie wykonywanej,
 • oferowanych warunków zatrudnienia,
 • posiadanych umiejętności, zdolności,
 • oferowanego wynagrodzenia, godzin pracy i miejsca jej wykonywania.

 
Jeżeli pracodawca może zaoferować inny, alternatywny rodzaj zatrudnienia, który pozwoli utrzymać zatrudnienie, a nie poinformuje o tym pracownika, którego chce zwolnić – może to zostać uznane za nieuzasadnione zwolnienie.

Odprawy nie otrzymają również osoby należące do poniższych grup:

 • byli pracownicy portowi (objęci innymi regulacjami) i rybacy pracujący na zasadzie udziału w zyskach z połowów,
 • urzędnicy służby królewskiej, członkowie sił zbrojnych lub policji,
 • praktykanci, którzy nie zostają pracownikami po zakończeniu szkolenia,
 • osoby pracujące w charakterze pomocy domowej będące członkiem najbliższej rodziny pracodawcy.

 

Krótkoterminowe i czasowe zwolnienia ze świadczenia pracy

Ustawowa odprawa może przysługiwać również wtedy, gdy osoba została tymczasowo zwolniona z obowiązku świadczenia pracy i nie otrzymała wynagrodzenia lub otrzymała je w wysokości niższej niż połowa tygodniowego wynagrodzenia przez okres:

 • więcej niż 4 tygodni z rzędu,
 • więcej niż 6 nienastępujących po sobie tygodni w okresie ostatnich 13 tygodni.

Wówczas o zamiarze ubiegania się o odprawę z tytułu zwolnienia z pracy należy poinformować pracodawcę na piśmie. Należy to zrobić w ciągu 4 tygodni od ostatniego dnia, w którym nie świadczyliśmy pracy w okresie 4 lub 6 tygodni.
 
Jeżeli wniosek nie zostanie przez pracodawcę odrzucony (nie nastąpi odmowa) w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, pracownik ma prawo przesłać pracodawcy swoje wypowiedzenie.
 
Wniosek może zostać przez pracodawcę odrzucony jeżeli ponowny powrót do pracy będzie możliwy w ciągu 4 tygodni i będzie trwał co najmniej przez kolejne 13 tygodni.

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło: gov.uk

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.