Powrót

Odbiór paszportu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-10

Jaki jest czas oczekiwania na nowy paszport? Jak i kiedy go odebrać? Czy paszport może odebrać za mnie inna osoba? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule.

 

Wniosek o nowy dokument paszportowy składamy najczęściej w okresie ważności aktualnie używanego dokumentu.

 

Jaki jest czas oczekiwania na paszport?

 

Czas oczekiwania na wydanie paszportu w Polsce wynosi do 30 dni. Najczęściej dokument można odebrać wcześniej.

W przypadku gdy przebywamy poza granicami kraju, a wniosek paszportowy został złożony w polskim konsulacie – czas oczekiwania na dokument wydłuża się i może wynosić od 6 do 8 tygodni.

 

W jakim terminie należy odebrać gotowy dokument?

 

Nie ma określonego przepisami terminu odbioru paszportu.

 

Czy ktoś może odebrać paszport w moim imieniu?

 

Zgodnie z art. 15. ustawy o dokumentach paszportowych, złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście w urzędzie, w którym złożony został wniosek z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów, ustanowionych przez sąd.

W przypadku wniosków składanych przez polski konsulat – w uzasadnionych sytuacjach, np. znacząco utrudnionego dojazdu do urzędu lub gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu.

W powyższej sytuacji koniecznym może okazać się wystosowanie pisemnego, uzasadnionego wniosku o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny), a także pokrycie kosztów przesyłki i posiadanie specjalnej koperty zwrotnej.

Po złożeniu wniosku nie ma możliwości zmiany formy odbioru paszportu.

Wówczas anulowanie dotychczas posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego następuje przed wysłaniem przez konsula nowego paszportu.

 

Dodatkowe informacje

 

Konsul nie wysyła paszportów do obywatela RP przebywającego w Polsce.

W ostatnim czasie, w związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo, niektóre konsulaty zarządziły odbiór paszportów drogą pocztową. Informacji na temat specjalnych procedur należy szukać na stronach internetowych Ambasad RP.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z późn. zm.)


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.