Powrót

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-29

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej – w wypadku osób będących byłymi żołnierzami zawodowymi lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w wypadku pozostałych osób).

Obywatele polscy, którzy zamieszkują lub przebywają czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą, składają wniosek za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez uzyskania ww. zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

O uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)
  2. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania poborowych do odbycia tej służby w 2009 r. (Dz.U. Nr 11 poz. 62 z poźn. zm.)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. Nr 140 poz. 1480 z późn.zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 19 poz. 144 z późn. zm.)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)
  8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz.U. Nr 54 poz. 325)
  9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. Nr 87 poz. 563)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.