Powrót

Obywatele Wielkiej Brytanii w Polsce - beneficjenci umowy wyjścia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-06

Po brexicie, tj. po 31 grudnia 2020 r., Wielka Brytania przestała być krajem członkowskim UE. Po tej dacie prawa związane z pobytem oraz aktywnością zawodową wielu obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w Polsce nie zmieniły się. Którzy obywatele Wielkiej Brytanii zachowali dotychczasowe prawa, a kogo obowiązują nowe zasady? Odpowiadamy.

Na stronie biznes.gov.pl czytamy:

Warunki pobytu, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce po 1 stycznia 2021 roku zależą od tego, czy i jak długo konkretna osoba przebywała na terytorium Polski przed końcem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku.

Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa spełnia łącznie następujące warunki:

  • przebywał legalnie w Polsce przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku (także wtedy, gdy wjechał do Polski po dacie brexitu, a przed upływem okresu przejściowego, czyli w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 roku, a 31 grudnia 2020 roku),
  • zamieszkuje w Polsce po 31 grudnia 2020 roku,

to jest beneficjentem Umowy o wystąpieniu, czyli może przebywać, pracować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na dotychczasowych zasadach – tak jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej. W tej sytuacji beneficjentami Umowy o wystąpieniu są również członkowie rodziny tego obywatela.

W pozostałych przypadkach obywatele Wielkiej Brytanii traktowani są jak obywatele krajów trzecich. Oznacza to, że chcąc przyjechać do Polski np. w celu dłuższego pobytu i podjęcia pracy muszą spełnić określone warunki. W praktyce wiąże się to ubieganiem się o wizę i koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę przez pracodawcę w Polsce.

 

Zachowanie uprawnień związanych z umową o wystąpieniu

Obywatele Wielkiej Brytanii mogli nabyć prawa związane z umową poprzez złożenie wniosków o wydanie dokumentów pobytowych lub ich wymianę/aktualizację. Ci, którzy dopełnili formalności w sprawie rejestracji pobytu jako obywatele UE przed brexitem powinni byli w dalszej kolejności złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu pobytowego. Wniosek musiał zawierać adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”. Taką adnotację zawiera również wydany dokument pobytowy.

Ci, którzy nie zarejestrowali swojego pobytu przed datą brexitu powinni byli dokonać tego niezwłocznie po jego dacie. Jeżeli spełniali warunki, mogli również wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, wydanie karty pobytu lub karty stałego pobytu (dla członka rodziny niebędącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa).

Jeżeli obywatel Wielkiej Brytanii uzyskał prawo stałego pobytu przed brexitem, dokument ten nie wymagał wymiany/aktualizacji. Zachowuje on swoją ważność bezterminowo.

 

Dokumenty obywateli Wielkiej Brytanii w krajach członkowskich

Po 1 stycznia 2021 r. dokumentami, które uprawniają beneficjentów umowy do podróżowania po strefie Schengen bez konieczności uzyskiwania wizy są, poza paszportem biometrycznym (ograniczony limit pobyt w strefie), m.in.: dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (w przypadku posiadania prawa stałego pobytu), karta pobytu (dla członka rodziny niebędącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przypadku posiadania prawa pobytu), karta stałego pobytu (dla członka rodziny niebędącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przypadku posiadania prawa stałego pobytu).

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

biznes.gov.pl.