Powrót

Nic nie mówiące nazwy unijnych formularzy – czas się z nimi rozprawić! U jak unemployment*

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-12-01

Pracowałeś za granicą? Zastanawiasz się, czy Twój staż pracy zostanie w Polsce uznany? A może pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych za granicą i chciałbyś teraz wrócić do Polski, nie tracąc do niego prawa? Dokumenty, które mogą okazać się niezbędne, to U1 oraz U2.

U1 – potwierdzi okresy ubezpieczenia, takie jak staż pracy

Jeśli przepracowałeś określony czas w jednym kraju UE lub EOG, a teraz chciałbyś, żeby okres ten został wzięty pod uwagę przy ustalaniu Twoich uprawnień związanych z bezrobociem w innym państwie członkowskim, zostaniesz poproszony o przedstawienie formularza PD U1.

O formularz ten najlepiej wystąpić bezpośrednio do właściwej instytucji (w większości krajów będzie to odpowiednik urzędu pracy) w kraju, gdzie wykonywałeś tę pracę. Wystawiany jest na podstawie dokumentów przedstawionych przez Ciebie – w zależności od kraju mogą to być świadectwa pracy, umowy o pracę, odcinki płacowe, rozliczenia podatkowe i inne.
U1 jest swojego rodzaju urzędowym poświadczeniem wszystkich tych dokumentów otrzymywanych przez Ciebie z różnych źródeł. Niezależnie od tego, w jakim języku zostanie wystawiony, dzięki jednemu szablonowi dla wszystkich krajów, jego treść zostanie zrozumiana bez problemu w innym kraju.

U2 – potwierdzi Twoje prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych

W sytuacji, gdy uzyskałeś zasiłek dla osób bezrobotnych, ale z jakiegoś powodu chciałbyś lub jesteś zmuszony zmienić miejsce zamieszkania, na przykład wrócić do Polski – zwróć się do urzędu pracy o formularz U2. Będzie on potwierdzeniem Twojego prawa do transferu zasiłku do innego państwa członkowskiego.

W tym przypadku ważne jest dopilnowanie pewnych terminów. Standardowo, aby uzyskać zgodę na transfer zasiłku, należy najpierw przez okres 4 tygodni pozostawać do dyspozycji urzędu pracy, który przyznał Ci to świadczenie. Gdy już uzyskasz formularz U2, powinieneś zgłosić się z nim do urzędu pracy w kraju, do którego transferujesz zasiłek. I tu uwaga – powinieneś tego dokonać w ciągu 7 dni od deklarowanej daty wyjazdu.

Pamiętaj, że transfer zasiłku przyznawany jest, gdy chcesz zmienić miejsce zamieszkania i tam poszukiwać pracy. Zasiłku nie można transferować, gdy wyjeżdżasz w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

U3 – świadczy o tym, że informacja o zmianie Twojej sytuacji została przekazana do urzędu wypłacającego zasiłek

Gdy transferujesz zasiłek, urząd pracy w kraju, w którym poszukujesz pracy, jest zobowiązany o wszelkich zmianach w Twojej sytuacji informować instytucję, która przyznała Ci prawo do zasiłku. Jest to na przykład podjęcie pracy, niezgłoszenie się na obowiązkową wizytę w urzędzie lub uzyskanie dodatkowego dochodu. Informacje te mogą mieć wpływ na Twoje prawo do świadczeń – w konsekwencji możesz zasiłek utracić lub zostanie zmniejszona jego kwota. O tym, że urząd pracy kraju, do którego transferujesz zasiłek, przekazał taką wiadomość do kraju, który wypłaca Ci zasiłek, zostajesz poinformowany właśnie formularzem U3. W przypadku, gdybyś miał jakiekolwiek zastrzeżenia, co do przekazywanych informacji, skontaktuj się od razu z urzędem, który go wystawił.

*unemployment – ang. bezrobocie

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl


Źródło:
http://bit.ly/1kpDcs6 - wzory dokumentów przenośnych PD dotyczących świadczeń dla osób bezrobotnych