Powrót

Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec

Od 1 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium jest przyznawane maksymalnie na 3 lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, „Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec”, 17.11.2022