Rodzina Rodzina

Powrót

Na jakich warunkach cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na osiedlenie się?

Od jakiegoś czasu spotykam się z mężczyzną, który zawarł małżeństwo w celu uzyskania Karty Stałego Pobytu. Okres pozostawania w małżeństwie to 3 lata. Czy jeżeli rozwiedzie się z jego pierwszą żoną i ożeni się ponownie ze mną, to straci prawo do tej karty?

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019 r. (AG)

Zezwolenie na pobyt stały dotyczy cudzoziemców, których podstawowym celem pobytu nie są względy ekonomiczne. Do ubiegania się o ten typ zezwolenia uprawnione są osoby takie jak: małżonkowie obywateli polskich, osoby posiadające polskie pochodzenie, dzieci osób, które posiadają już w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, azylanci, uchodźcy czy też ofiary handlu ludźmi. Pozostali cudzoziemcy, którzy chcą zostać w Polsce na stałe, a przebywali w Polsce w związku z wykonywaniem pracy przez okres co najmniej 5 lat, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 

Kryteria, które należy spełnić otrzymać pobyt stały są wymienione pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/faq-pobyt/faq-pobyt-staly


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.