Powrót

Mienie przesiedlenia w granicach UE

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-17

Jak wygląda procedura postępowania w przypadku samochodów osobowych sprowadzanych z krajów UE/EFTA?

Cło

Z dniem przystąpienia do UE Polska została objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Akcyza

Chcąc być zwolnionym z opodatku akcyzowego w ramach sprowadzenia samochodu osobowego jako mienia przesiedlenia należy:

1. Wypełnić deklarację akcyzową AKC-U/S dostępną pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/formularze-akcyzowe/#AKC-U/S.

Jest to deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrz-wspólnotowego samochodów osobowych.

2. Następnie należy złożyć wypełnioną deklarację wraz z wymaganą dokumentacją do określonego organu.

Wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz ich terytorialny zasięg działania znajduje się pod tym adresem: https://www.gov.pl/web/kas/zasieg-terytorialny-ias-us-ucs-kis.

3. Po złożeniu niezbędnych dokumentów, organ wydaje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku lub postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia w przypadku niespełnienia wymogów formalnych. W sytuacji otrzymania zaświadczenia o zwolnieniu z podatku akcyzowego, można zarejestrować samochód w Polsce. Wzór takiego zaświadczenia znajduje się tutaj: https://www.podatki.gov.pl/akcyza/formularze/wnioski-akcyzowe/.

Niezbędne jest również uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku akcyzowego. Opłaty należy dokonać na wskazane przez urząd konto urzędu i dołączyć do składanych dokumentów.

Dokumentacja

Dokumentami, które mogą być wymagane przy ubieganiu się o wydanie takiego zaświadczenia są:

1. dokument rejestracyjny pojazdu wystawiony w kraju poprzedniego pobytu,

2. dokumenty potwierdzające zakończenie pobytu w innym państwie członkowskim (np. wymeldowanie z miejsca zamieszkania, dokument sprzedaży domu/mieszkania, zakończenie umowy o pracę, zamknięcie działalności gospodarczej itp.),

3. dokumenty potwierdzające pobyt minimum 185 dni w roku kalendarzowym (w przypadku pobytu stałego) lub minimum 6 miesięcy (w przypadku pobytu czasowego) w innym państwie członkowskim (dokumenty z urzędu skarbowego - rozliczenia, umowa o pracę itp.),

4. dokument potwierdzający stałe zameldowanie na terenie Polski (najczęściej jest to dowód osobisty),

5. oświadczenie o wartości przywiezionego samochodu,

6. tłumaczenia wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.

Dodatkowe informacje

Należy zaznaczyć, że nie ma zamkniętego katalogu wymaganych dokumentów. Sprawy dotyczące zwolnienia z akcyzy w ramach tzw. mienia przesiedlenia są rozpatrywane indywidualnie w zależności od przedkładanej dokumentacji.

W przypadku wątpliwości pomocą służy infolinia KIS.

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

  • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych),
  • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych),
  • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Ogólne warunki dotyczące zasad sprowadzania mienia przesiedleńczego zostały opisane w artykule pt. "Mienie przesiedleńcze".


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl (aktualizacja z dnia 10.07.2020 r.: Ministerstwo Finansów)

 

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.