Powrót

Międzynarodowe prawo jazdy – kto i kiedy go potrzebuje?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-08-14

Posiadasz polskie prawo jazdy i zamierzasz podróżować poza kraje członkowskie oraz chcesz mieć w nich możliwość prowadzenia samochodu? Uzyskaj międzynarodowe prawo jazdy. Sprawdź, jak to zrobić.

Międzynarodowe prawo jazdy to rodzaj dokumentu, który wraz z ważnym polskim prawem jazdy pozwala prowadzić pojazd w krajach, które podpisały Konwencję Wiedeńską lub Konwencję Genewską, a których obszar znajduje się poza Unią Europejską.

 

Gdzie i jakie dokumenty złożyć w celu otrzymania międzynarodowego prawa jazdy?

Wniosek o wydanie dokumentu można złożyć w dowolnym starostwie powiatowym osobiście bądź przez osobę upoważnioną (pełnomocnika).

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

  • kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm (jak do dowodu osobistego i paszportu);
  • krajowe prawo jazdy wraz z kserokopią;
  • dowód osobisty lub paszport;
  • dowód opłaty.

 

Opłaty

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy należy wnieść opłatę 35,50 zł.

Opłat dokonuje się zwykle na dwa sposoby – w kasie starostwa bądź przelewem na wskazane konto bankowe.

 

Pamiętaj! Jeżeli chcesz posiadać dokument zgodny zarówno z Konwencją Wiedeńska, jak i Konwencją Genewską należy złożyć dwa wnioski oraz uiścić podwójną opłatę (71 zł). Otrzymasz wówczas dwa dokumenty międzynarodowego prawa jazdy.

 

Okres oczekiwania na wydanie dokumentu

Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Odbiór dokumentu

Prawo jazdy wydawane jest osobie uprawnionej (pełnomocnikowi) lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania.

 

Jak wygląda międzynarodowe prawo jazdy?

Dokument ma wygląd książeczki, która formatem przypomina paszport. Zawiera dane kierującego pojazdem, oznaczenie kategorii, której prawo jazdy dotyczy, datę ważności, dane organu, który dokument wydał wraz z numerem krajowego prawa jazdy.

 

Wzory dokumentów dostępne są m.in. na stronie obywatel.gov.pl.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.