Podatki Podatki

Powrót

Mąż pracuje dla zagranicznej firmy, gdzie powinien płacić podatki?

Przez 2 lata mieszkałam na Słowacji ze swoim partnerem - Słowakiem. Od początku tego roku mieszkamy w Polsce, gdzie jesteśmy zameldowani na stałe. Mój partner mieszkając w Warszawie, jest zatrudniony przez firmę słowacką (z siedzibą na Słowacji). Gdzie powinien w związku z tym płacić podatki?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Pani mąż powinien płacić podatki w Polsce, gdyż ze względu na posiadany przez Państwa stały meldunek (miejsce zamieszkania) na terytorium RP, podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Biorąc pod uwagę powyższe oznacza to, iż na Pani partnerze ciąży obowiązek rozliczenia podatku od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce położenia ich źródeł) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Podatki.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.