Powrót

Mam POWER. Mam pracę - wspieramy osoby powracające z zagranicy do Polski

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-19

Projekt ma na celu aktywizację zawodową, edukację oraz zwiększenie zatrudnienia osób powracających z zagranicy do Polski zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków w wieku 15-29 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od  1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. Pomoc skierowana jest do 300 osób.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

 • osoby w wieku 15- 29 lat,
 • zamieszkałe na terenie miasta Kraków,
 • osoby niepracujące,
 • osoby bierne i bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane/niezarejestrowane w urzędach pracy,
 • stanowiące grupę reemigrantów/imigrantów,
 • młodzież pozostającą poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET),
 • osoby pracujące/uczące się, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

W ramach projektu udzielana jest pomoc związana z powrotem na rynek pracy, ze zdobyciem nowych kwalifikacji lub odbyciem stażu zawodowego i szkolenia. Zapewniana jest fachowa pomoc doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.

Kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:

 • 3 - miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym,
 • bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • refundacji kosztów dojazdu,
 • refundacji opieki nad osobami zależnymi.
   

Adres biura projektu

Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie,
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków


tel. 12 418 77 63 LUB 12 418 77 67


FB: https://www.facebook.com/Mam-POWER-Mam-prac%C4%99-105891314724989

Instagram: @mam_power_

https://mamprace.kolping.pl/

Ulotka do pobrania

 

Źródło: Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.