Powrót

Małżonek obywatela RP z krajów trzecich – dokumenty wjazdowe (3)

W odróżnieniu od obywateli krajów członkowskich, małżonkowie obywateli RP będący obywatelami państw trzecich chcąc przyjechać do Polski powinni posiadać ważny paszport oraz wizę, jeżeli jest wymagana.