Powrót

Małżonek obywatela RP z krajów członkowskich – pobyt powyżej 3 miesięcy (2)

Rejestracja pobytu odbywa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce.