Powrót

Małżonek obywatela RP z krajów członkowskich – pobyt do 3 miesięcy (1)

Ustawodawstwo Unii Europejskiej przyznaje każdemu obywatelowi kraju członkowskiego prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.