Powrót

Likwidacja biznesu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Likwidacja biznesu

Problematyka likwidacji biznesu prowadzonego w USA jest rzeczą dosyć złożoną z dwóch powodów. Po pierwsze, w USA istnieje wiele różnych rodzajów prowadzenia biznesu, a po drugie, prawo biznesowe jest na ogół prawem stanowym (wyłączając przepisy federalne, które regulują prowadzenie biznesu w relacjach międzystanowych oraz przepisów podatkowych), a w związku z tym prawo w danym stanie USA najczęściej rożni się od prawa obowiązującego w innych stanach. Tutaj opiszemy przepisy wspólne dla większości stanów oraz dla najczęściej stosowanych rodzajów biznesów.

Warto wiedzieć

Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą (individual proprietorship) nie musi robić zbyt wiele przed powrotem do Polski. Wystarczy albo sprzedać działalność innej osobie, która chciałaby ją prowadzić, bądź (po spłacie ewentualnych długów prywatnych, podatków indywidualnych oraz poinformowaniu klientów o planowanym zamknięciu biznesu) po prostu zaprzestać działalności.

W przypadku spółki zwykłej (partnership), jeśli partnerem jest osoba pozostająca w USA, wystarczy jedynie spisać umowę (jeśli oryginalna umowa spółki była na piśmie) o przejęciu działalności przez pozostającego w USA partnera lub partnerów. Na ogół, jeśli biznes przynosił dochody, pozostający partnerzy mogą wykupić udziały partnera, który opuszcza Stany Zjednoczone.

W przypadku firm, które są regulowane przez stan, czyli korporacji (corporation subchapter S albo supbchapter C) lub tak zwanych spółek partnerskich z ograniczoną odpowiedzialnością (limited partnership czy limited liability partnership), przepisy na ogół dość dokładnie opisują, w jaki sposób takie firmy mogą zaprzestać działalności.

W przypadku korporacji S lub C akcjonariusze firmy muszą wyrazić zgodę, aby firma przestała istnieć. Jeśli jest tylko jeden akcjonariusz (osoba powracająca do Polski), to nie jest to dużym problemem. Jeśli jednak istnieją inni akcjonariusze, to najlepszym wyjściem jest sprzedanie akcji osoby powracającej z USA innym akcjonariuszom. Oczywiście, w przypadku gdy istnieją inni akcjonariusze, osoba powracająca do Polski nie musi sprzedawać swoich akcji. Osoba taka może pozostać akcjonariuszem pomimo wyjazdu, jednak musi się liczyć z tym, że nie będzie w stanie mieć bezpośredniego wpływu na działalność spółki poza pewnym ograniczonym udziałem w działaniu firmy poprzez uczestniczenie w zgromadzeniach wspólników (w których można uczestniczyć przez telefon bądź Internet). To, która opcja zostanie wybrana przez osobę powracającą do Polski, zależy od wielu kwestii, szczególnie od wysokości udziałów w korporacji i chęci uczestniczenia w dalszym funkcjonowaniu spółki.

W przypadku spółek LLC (w wolnym tłumaczeniu – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieposiadająca osobowości prawnej) zgoda na zaprzestanie działalności musi być podjęta przez wspólników spółki, a nie – jak w przypadku korporacji S czy C –akcjonariuszy. Jednak tak samo jak w przypadku korporacji S czy C, wspólnik powracający do Polski może sprzedać swoje udziały innym wspólnikom bądź, za zgodą innych członków, kontynuować działalność w korporacji z terytorium Polski.

Jeśli jednak wspólnicy spółki zadecydują, że przestanie ona działać, to konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie stanowym odpowiedzialnym za rejestrację działalności gospodarczej. W zależności od stanu, w którym zarejestrowana jest firma, taki dokument może nazywać się „Certificate of Dissolution” bądź „Articles of Dissolution”. Aby spółka mogła przestać formalnie istnieć, w niektórych stanach wymagane jest uregulowanie wszystkich zaległych podatków.

Następnym krokiem jest powiadomienie federalnego urzędu podatkowego (IRS) o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Strona www.irs.gov wyjaśnia, jakie dokumenty podatkowe należy wypełnić, aby zawiesić ten rodzaj działalności.

Warto wiedzieć

Ostatnim krokiem w przypadku zaprzestania działalności korporacji S, C, bądź LLC jest spłacenie długów korporacyjnych (księgowy korporacji powinien przygotować listę kredytodawców i poinformować ich pisemnie o zaprzestaniu działalności). Kredytodawcy mają na ogół do 120 dni (w zależności od stanu), aby poinformować korporację o ich wierzytelności w stosunku do spółki od daty otrzymania takiego zawiadomienia. Korporacja może spłacić dług bądź odmówić uregulowania należności; w przypadku braku zgody korporacji bądź LLC na spłatę długu należy jednak spodziewać się sprawy sądowej założonej przez kredytodawcę (szczególnie gdy w grę wchodzą duże pieniądze), co znacznie wydłuży czas całkowitego zamknięcia firmy.

Jeśli po spłacie długów firma wciąż jest właścicielem funduszy, nieruchomości lub innego majątku, to akcjonariusze (w przypadku korporacji S lub C) lub członkowie (w przypadku LLC) dzielą się pozostałością majątku korporacji w zależności od procentu posiadanych akcji lub wielkości udziału w firmie LLC.

Materia prawa spółek bywa często dość skomplikowana, dlatego w sprawie szczegółowych pytań najlepiej skontaktować się z adwokatem bądź doradcą zajmującym się materią prawa korporacyjnego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.